HRM

‘Snel contact voorkomt lang ziekteverzuim'

Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoeken hoe werkgevers in de uitzendbranche kunnen worden geprikkeld eerder een ziektemelding te doen van uitzendkrachten. Snel contact leggen na een ziekmelding voorkomt vaak dat iemand langer ziek thuis blijft.

UWV baseert zich op onderzoek van bureau AStri waaruit blijkt dat het bedrijf Acture als private uitvoerder van de Ziektewet voor uitzendkrachten een bijna dubbel zo hoog uitstroompercentage realiseert dan publieke uitvoerder UWV. Het percentage ziekmelders dat zich na twee dagen weer beter meldt, ligt bij Acture op bijna 52 procent tegen 27 procent bij UWV.

Verschil

Het verschil wordt verklaard uit het feit dat Acture sneller contact legt met de ziekmelders. Het slaagt erin dat binnen twee dagen met 97 procent van de ziekmelders te doen, het UWV in dezelfde periode bij 85 procent.

Belemmering

In een reactie laat UWV dat het als publieke uitvoerder van de Ziektewet soms belemmerd wordt door de wet. Acture legt in contracten met opdrachtgevers vast dat de ziekmelding op de eerste dag van ziekte moet worden doorgegeven. “UWV kan deze afspraak niet maken, omdat werkgevers volgens de wet maximaal vier dagen de tijd hebben om te melden dat een uitzendkracht ziek is”, zegt Joke Hoogendonk, directeur sociaal medische zaken van UWV. “Dit bemoeilijkt het verzuimbeheer. Het rapport van AStri geeft ons aanleiding te onderzoeken hoe werkgevers gestimuleerd kunnen worden om eerder een ziekmelding bij ons te doen.”(ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top