ACTUEEL

'Schippers hielp Oogziekenhuis aan 1,25 miljoen'

'Schippers hielp Oogziekenhuis aan 1,25 miljoen'

Het dossier van klokkenluider Arthur Gotlieb wordt almaar pijnlijker voor minister Edith Schippers van VWS. NRC Handelsblad en de NOS onthullen dat zij in 2012 druk uitoefende op de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om het Oogziekenhuis in Rotterdam toch extra financiële ruimte toe te kennen. Uiteindelijk werd het budget van de kliniek met 1,25 miljoen opgehoogd.

Volgens NRC en NOS is het handelen van VWS in strijd met de eigen regels. Die stellen dat het ministerie zich niet mag bemoeien met de taakuitvoering van de NZa waar het individuele gevallen betreft. VWS stelt in een reactie tegen de NOS daarentegen dat de NZa uiteindelijk zelf de beslissing heeft genomen om het budget van het Oogziekenhuis op te hogen. In de Tweede Kamer is verbolgen gereageerd op de berichten. CDA, PvdA, D66, PVV en GroenLinks hebben Schippers gevraagd duidelijkheid te verschaffen over het optreden van haar ministerie.

Governance-vragen

De mogelijke persoonlijke bemoeienis van Schippers roept niet alleen vanuit jurdisch-bestuurlijk perspectief vragen op, maar ook vanuit governance-oogpunt. De raad van toezicht van het Oogziekenhuis heeft qua samenstelling een sterke VVD-signatuur. Bij zijn aanstelling als minister van Justitie legde Ivo Opstelten zijn toezichthouderschap neer om opgevolgd te worden door het  toenmalige VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. Ook de aanwezigheid van Eureko-topman Jeroen van Breda Vriesman roept vragen op. Eureko is het moederbedrijf van zorgverzekeraar Achmea, die voor het Oogziekenhuis een belangrijke partner is.       

Blijkens de berichtgeving van beide media klaagt het Oogziekenhuis eind 2011 bij het ministerie van VWS. De NZa had een verzoek tot extra financiële ruimte van de instelling afgewezen. Daar is het Oogziekenhuis niet blij mee. De instelling zegt hinder te ondervinden van de relatief lage tarieven voor oogheelkunde. Ziekenhuizen hedden daar minder last van, omdat ze gezien hun brede zorgaanbod intern kunnen compenseren.

Mailwisseling

Na de klacht van het Oogziekenhuis neemt VWS contact op met de NZa. NRC Handelsblad heeft een deel van de mailwisseling online gezet. Eén van de ambtenaren van Schippers schrijft daarin: “Onze minister wil graag een oplossing.”

De ambtenaar schrijft ook: “Voorwaarde is wel dat we daarna definitief van dit issue af moeten zijn, en dat het Oogziekenhuis écht niet meer bij ons terecht kan voor aanvullingen (dus ook niet voor zorgzwaarte en/of innovatie.)” De minister zou het Oogziekenhuis ook gevraagd hebben om het aangegeven gat in de bekostiging nader te onderbouwen.

Overleg

De ambtenaar van VWS schrijft zijn collega bij de NZa verder dat is afgesproken dat op korte termijn een overleg plaatsvindt tussen VWS, NZa en het Oogziekenhuis. Dat overleg zou een concluderend karakter moeten hebben. Vanuit het Oogziekenhuis is dan nog even de vraag of daar ook verzekeraars bij moeten aansluiten, maar dat lijkt het ministerie niet noodzakelijk.

Uit de correspondentie blijkt dat de NZa met het verzoek van het ministerie in de maag zit. Uiteindelijk begeleidt de Zorgautoriteit het Oogziekenhuis bij het indienen van een nieuw verzoek om extra functiegerichte bekostiging. Het resulteert in een aanvullend budget van 1,25 miljoen euro.

Reactie Oogziekenhuis

Het Oogziekenhuis neemt in een reactie nadrukkelijk afstand van de berichtgeving. Het categorale ziekenhuis stelt dat de NZa de juiste beslissing heeft genomen, toen die besloot extra financiering toe te kennen.

Bestuurder Kees Sol van het Oogziekenhuis bevestigt noch ontkent tegen Skipr dat leden van zijn rvt zijn ingezet om te lobbyen bij VWS. "Als categorale instelling moeten wij altijd voor onze positie strijden. Iedereen die betrokken is bij het Oogziekenhuis spant zich daarvoor in, dus ook de raad van toezicht. Wij hebben altijd al een rvt die zich sterk maakt om dit initiatief voor Rotterdam te behouden."

Dossier Gotlieb

De onthullingen komen voort uit het dossier dat wijlen Arthur Gotlieb samenstelde over zijn werkgever. Daarin zijn vele documenten opgenomen. Gotlieb pleegde begin dit jaar zelfmoord, twee weken nadat hij het dossier bij de NZa had ingeleverd. Daarvoor had hij al vaker de door hem gesignaleerde problemen rondom onder meer de beveiliging van informatie bij het bestuur van de NZa gemeld. Naar aanleiding van de onthullingen en de zelfmoord van Gotlieb, is een commissie ingesteld die de gang van zaken bij de NZa onderzoekt. (Daan Marselis/Skipr)

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

24 april 2014

Tsja jongens en meisjes, zo zit de wereld in elkaar. Partijen lobbyen bij VWS en als er politieke druk bestaat dan geeft VWS ergens een duwtje. Dat is toch geen nieuwe informatie?

Anoniem

24 april 2014

Some animals are more equal in het level playing field van de marktwerking, vooral als ze goede VVD-contacten hebben.

Schulte

25 april 2014

Dit verhaal sluit aan bij mijn ervaringen met politici, en voor degenen die twijfelen aan de inzet van de VVD-ers stel jezelf de volgende vraag:

Waarom zouden politici goede toezichthouders zijn in een omgeving waarin zorgaanbieders moeten concurreren?

Juist, voor het geval de concurrentie wordt verloren en er toch politieke steun moet worden gezocht voor een "oplossing".

Het past ook bij de handelswijze van Schippers, die weinig principieel of ideologisch te werk gaat, maar wel weet hoe ze mensen te vriend moet houden. Schippers zou met haar gedrag nog wel eens ver kunnen komen.

Dr. Bredeveld

25 april 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 25-04-2014 13:36.

Verboom

25 april 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd. Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog. Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg. Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 27-04-2014 00:22.

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 27-04-2014 00:26.

Anoniem

28 april 2014

teraard is dit schijntje toegekend na een kleine lobby. Idd zit de. Wereld zo in elkaar. Voor dat geld hou nog geen fulltime specialist en alle bijkomende mensen aan het werk.
Blijkt ook eens te meer dat de zorg nu niet geschikt is voor marktwerking gezien de schaarste aan specialisten en zorgvoorzieningen.

Top