Finance

Tijd dringt voor jaarrekening ziekenhuizen

Tijd dringt voor jaarrekening ziekenhuizen

Het herstelprogramma voor de jaarrekening laat op zich wachten. Het overleg hierover dat donderdagmiddag zou plaatsvinden, is afgelast. De tijd dringt, aldus Marco Walhout, voorzitter van Coziek, het accountantsplatform voor de zorg.

In het herstelprogramma moet een duidelijk normenkader centraal staan waar ziekenhuizen, zorgverzekeraars, accountants en de NZa zich in kunnen vinden. De eerste vier maanden van 2014 zijn al weer bijna verstreken; voorkomen moet worden dat de onzekerheid ook consequenties voor de omzet 2014 heeft.

Opties

Walhout geeft op de Skipr Masterclass Finance van 24 april aan dat ziekenhuisbestuurders rondom de publicatie van de jaarrekening 2013 verschillende opties hebben. Ze kunnen wachten tot het herstelprogramma gereed is en in het najaar de jaarrekening 2013 laten controleren na afronding van een aanvullend omzetonderzoek, of nu de jaarrekening vaststellen. Nu vaststellen vraagt wel overleg met de bank in verband met de consequenties van niet goedkeurende controleverklaringen. Walhout: “Een derde optie is nog te wachten tot het normenkader uit het herstelprogramma geformaliseerd is. De normonzekerheid waar wij als accountants tegen aanliepen, is dan opgelost. 

Werkbare regels

Walhout pleit ervoor de DOT-systematiek te behouden,  ondanks de problemen die zich nu voordoen.  “Dam de regels in zodat er sprake is van werkbare registratie- en declaratieregels. De verschuiving naar ‘rule-based’ toepassing van regels is van belang voor de interne controle en interne communicatie: Iedereen moet ze snappen, ook de dokter en de secretaresse.  Er moeten minder regels zijn en die moet je beter uitleggen. Maak er ook interne normen van.

Stelselwijzigingen

Peter Langenbach, lid raad van bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis, noemt de voortdurende stelselwijzigingen als oorzaak voor rond de problemen rond de jaarrekening.  “Door al die wijzigingen is er veel te weinig trendopbouw. Het normenkader wijzigt bovendien achteraf . Je moet  3.000 dossiers uit de kast halen om met de normen van nu de afgelopen jaren te gaan beoordelen. En dan zijn er afspraken gemaakt tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars en dan keurt de NZa die vervolgens af.”

Finale kwijting

De sprekers zijn het erover eens dat er een einde moet komen aan het terugkijken naar oude jaarrekeningen. Het is tijd voor finale kwijting. Tenzij er sprake is van bewuste fraude, is het tijd voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars om definitieve afspraken over de afgelopen jaren te maken en de boeken te sluiten. Floriaan van Bemmelen, directeur Zorg en Gezondheid De Friesland Zorgverzekeraar: “Wij zitten er echt niet op te wachten om nu nog  te horen dat we twee jaar geleden meer winst hebben gemaakt dan we dachten. En we willen bovendien niet achteraf de rekening krijgen van een systeem waar we geen invloed meer op hebben. Laten we vooral pragmatisch blijven.”

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

25 april 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd. Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog. Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg. Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 27-04-2014 00:23.

Top