HRM

FNV wil overgangsmaatregelen zzp'ers zorg

FNV Zelfstandigen pleit voor overgangsmaatregelen voor zzp'ers in de zorgsector. De vertegenwoordiger van zelfstandigen een brief aan de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van VWS.

FNV Zelfstandigen zegt al 'geruime tijd' intensief en constructief overleg te voeren met betrokken partijen om tot een werkbare oplossing te komen. Het kabinet wil zzp'ers in de zorgsector minder makkelijk een VAR-verklaring geven. Eenpitters hebben zo'n verklaring nodig om als zelfstandige te kunnen werken. Het kabinet stelt echter dat vaak sprake is van schijnzelfstandigheid. De zzp'ers zijn dan feitelijk in loondienst.

FNV Zelfstandigen vindt ook dat schijnzelfstandigheid aangepakt moet worden. Directeur Henk Wesselo van de organisatie: “Daarnaast moeten we zeer zorgvuldig met de positie van betrokken zelfstandigen om gaan. Zij hebben vaak bewust gekozen voor een zelfstandige positie. Zij mogen niet plotsklaps inkomen en perspectief verliezen.”

Voorstel

De vakbond roept de ministeries daarom op, om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen wie als zzp'er kan blijven werken. Ook moeten zz'ers de tijd krijgen om hun werk zodanig in te richten dat ze aan de normen voor zelfstandigen voldoen. Tegelijk moeten malafide bemiddelingsbureau's en werkgevers worden aangepakt om schijnzelfstandigheid te bestrijden.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Hut

25 april 2014

In grote lijnen mee eens , echter het probleem ligt nog niet eens bij de zogeheten malafide bemiddelingsburo's. Immers zelfs de zorgverzekeraars sluiten daar contracten mee af dus hoe zo malafide ? Het grootste probleem ligt bij de zorgverzekeraars en nog platter gesteld "de machtige monopolie positie van de zorgverzekeraars", zij zijn het die op geen enkele manier een contract willen sluiten met de individuele ZZP-er of beter gezegd kleine zelfstandige. Deze macht moet worden ingeperkt en als dat het geval is kan er een enorme besparing in de zorg worden bewerkstelligd. Nu worden er dure contracten afgesloten met kraamzorgorganisaties en de zogeheten bemiddelingsburo's. Verder is het probleem dat de belastingdienst jaren lang heeft liggen slapen aangezien zij de VAR verklaringen willekeurig verstrekt. In bepaalde regio's worden zonder enige moeite VAR verklaringen verstrekt en in sommige regio's is het tot een heksenjacht geworden. Tevens mag van de overheid worden verwacht dat zij veel intensiever optreed naar de bedrijven die wegens mismanagement of een gemanipuleerd mismanagement een faillissement of een pre-pack faillissement in staat worden gesteld om personeel -in sommige gevallen zelfs over de honderd personeelsleden- ontslaan en dus de kosten afwimpelen op de samenleving en zelf daarna vrolijk verder gaan zgn. als een gezond bedrijf.

Top