ACTUEEL

Nieuwe aanpak verbetert kwaliteit van leven na CVA

Een nieuw zorgprogramma voor mensen die een beroerte hebben gehad, heeft een positief effect op het aantal en de kwaliteit van sociale activiteiten van de patiënt en diens primaire verzorger. Dit concludeert Maastricht UMC+ uit de resultaten van dit nieuwe zorgprogramma.

Voor de verbetering van zorg voor mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad is in het Maastricht UMC+ een nieuw zorgprogramma samengesteld met een nieuw screeningsinstrument en zijn de lange termijneffecten onderzocht. In het programma ontvangen patiënten voor een langere periode in de thuissituatie zorg van een CVA-thuiszorgcoördinator. Deze bezoekt de patiënten geregeld en gebruikt daarbij het Signaleringsinstrument voor de lange termijn gevolgen na een beroerte (Sigeb). Hiermee kan de CVA-thuiszorgcoördinator een goed en gestructureerd overzicht krijgen van twaalf CVA-gerelateerde probleemgebieden en kan hij de ontwikkeling goed monitoren. De coördinator kan op basis van deze monitor snel actie ondernemen en heeft daarbij de beschikking tot overleg en advies van een multidisciplinaire team.

Grote verschillen

Om te beoordelen of deze aanpak succesvol is, werd de groep patiënten vergeleken met een groep CVA-patiënten elders in het land. Gekeken is naar verschillen in kwaliteit van leven, dagelijkse activiteiten, sociale activiteiten, depressie, angst voor patiënten en in kwaliteit van leven, depressie, angst en zorglast voor de naaste verzorger van de patiënt. Onderzoeker Manon Quint-Fens  constateert: “Het grote verschil zit in de sociale activiteiten van de CVA-patiënt. Het blijkt dat de sociale activiteiten in de onderzoeksgroep toenemen en bij de controlegroep afnemen. Dit verschil is na zes maanden zichtbaar en blijft bestaan.” Verder geeft Quint-Fens aan hoe belangrijk de rol van de naaste verzorger is in een zorgnetwerk van een CVA-patiënt en dat die ook aandacht nodig heeft in het zorgtraject.

Lange termijn

In Nederland is de zorg in het eerste maanden na het doormaken van een beroerte goed georganiseerd. In die fase is veel aandacht voor functieherstel en terugkeer naar de thuissituatie. CVA-patiënten ervaren op lange termijn echter problemen die vaak onopgemerkt blijven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top