HRM

Talentprogramma voor 'nieuwe verpleegkundige'

Grow/Work lanceert een talentprogramma voor (wijk)verpleegkundigen dat is afgestemd op de hervormingen in de langdurige zorg. Het programma stoomt zowel jonge als ervaren verpleegkundigen klaar voor hun nieuwe rol, die een direct gevolg is van de hervormingen.

Wijkverpleegkundigen moeten de verbinding tussen zorg en welzijn in de wijk gaan regisseren. Uit onderzoek blijkt echter dat jonge verpleegkundigen vinden dat zij onvoldoende zijn voorbereid op deze nieuwe taken. Ook ervaren verpleegkundigen hebben de benodigde competenties niet ontwikkeld tijdens de Hbo-V, zo blijkt uit een intern onderzoek van Grow/Work.

Regisseren

De ‘nieuwe’ verpleegkundige moet complexere zorg kunnen uitvoeren en regisseren, vaak binnen zelfsturende teams én in samenwerking met veel andere partijen. Dit vraagt om andere competenties. De schaarste aan verpleegkundigen die over de juiste kennis en vaardigheden beschikken, neemt snel toe.

Instroom

Het talentprogramma zorgt voor instroom en ontwikkeling van zowel startende als ervaren verpleegkundigen. Het biedt een combinatie van opleiding in combinatie met werk. Het eerste opleidingstraject start in mei.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

s sijmonsma

29 april 2014

Bij mijn wteten leidt de HBO-V op tot HBO verpleegkundige niveau 5 die 5 riollen moet kunnen vervullen: berioepsbeoefenaar, zorgverlener, coach, ontwerper en regisseur. Hoe kan het dan dat verpleegkundigen (ook oudere en meer ervaren verpleegkundigen) zich niet adequaat toegerust voelen om deze laatste rol te vervullen??? Is een nieuw programma dan het antwoord of moeten de HBO scholen zich dit niet enorm aantrekken en actie ondernemen??? Of is dit een manier voor een commercieel bedrijf om markt en omzet te creeren???

Top