ACTUEEL

CPZ: Eigen bijdrage geboortezorg moet verdwijnen

De eigen bijdrage voor bevallingen zonder medische indicatie moet worden afgeschaft. Dit staat in een advies van het College Perinatale Zorg (CPZ) aan minister Schippers. Het advies is naar buiten gebracht door EenVandaag.

De voornaamste reden voor het advies ligt in de financiële barrière  die een bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie opwerpt. Vooral mensen met een lager inkomen kunnen er voor kiezen om thuis te bevallen omdat ze de eigen bijdrage van 336 euro niet kunnen betalen, terwijl ze eigenlijk liever in het ziekenhuis zouden bevallen.

Geen drempel

In het advies van het CPZ staat dat het college "van mening is dat de eigen betaling (…) geboortezorg betreffende de bevalling en de eigen bijdrage betreffende de kraamzorg zo snel mogelijk geheel zou moeten verdwijnen. Immers: de nieuwe integrale geboortezorg kent een tarief dat geen onderscheid maakt tussen eerste, tweede en derde lijn: geen organisatorische drempel, dan ook geen financiële."

Zorgverzekeraars Nederland stelt tegenover EenVandaag dat de zij het eens zijn met het CPZ: "De kwaliteit van de geboortezorg kan verbeterd worden door een integrale aanpak zonder drempels. Verloskundigen, gynaecologen en andere zorgverleners zijn dan samen verantwoordelijk. Daarbij past geen eigen bijdrage die mensen van de overheid moeten betalen voor een poliklinische bevalling."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

J. Sessink

1 mei 2014

De eigen bijdragen voor chronisch zieken moet ook worden afgeschaft. Elk jaar weer die € 360,- en de eigen bijdragen voor een voorziening van het WMO wat door het CAK wordt berekend en ge int. De eigen bijdragen voor bepaalde medicijnen Therapie - Vervoer enz. enz. Met al deze eigen bijdragen wordt je inkomen behoorlijk veel en veel lager, mede omdat je er bij de belasting dienst ook niet meer kunt declareren. Je bruto inkomen blijft je bruto inkomen terwijl je als chronisch zieke partner niets aan kunt doen. Mogen chronisch zieken ook samen blijven of zijn ze genoodzaakt net als de mantelzorgers apart te gaan
wonen? Hoe dom kun je zijn om dit allemaal door te voeren, Onbegrijpelijk.

Top