ACTUEEL

Keurmerk voor fixatievrije zorginstellingen

Ruim vijftig verpleeg- en verzorgingshuizen hebben deze week het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling van Stichting Innovatiekring Dementie ontvangen. Deze zorginstellingen lopen voor op de komst van de nieuwe wet Zorg en Dwang, waarvan het voorstel op dit moment bij de Eerste Kamer ligt.

De eisen voor het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling 2014-2016 sluiten aan bij de nieuwe wet en zijn ontwikkeld in samenwerking met wetenschappers en voorlopers in de praktijk. Zorginstellingen kunnen drie sterren verdienen. De eerste ster wordt verleend als er niet ‘gefixeerd’ wordt, de tweede ster wordt uitgereikt als de instellingen ook andere vormen van vrijheidsbeperking actief terugdringen - zoals volledige bedhekken en afgesloten deuren -  en versuffende medicijnen. Instellingen ontvangen een derde ster als ze zich daarnaast ook inzetten voor voldoende lichamelijke beweging van bewoners, voor het behoud van hun gezondheid en zelfstandigheid. Deze week kregen 22 instellingen één ster, 5 kregen twee sterren en 26 huizen kregen drie sterren.

Onnodige beperkingen

Stichting Innovatiekring Dementie (IDé) stimuleert het terugdringen van vrijheidsbeperking. IDé-voorzitter en oud-hoofdinspecteur IGZ Jenneke van Veen: “Vrijheidsbeperking en versuffende medicijnen zijn voor mensen met dementie in de meeste gevallen schadelijk en onnodig. De zorginstellingen met dit keurmerk laten zien dat het anders kan. Zij zijn de voorlopers. Het zegel is een kroon op hun werk.”

Non-fixatiebeleid

Alle locaties van de MeanderGroep Zuid Limburg (MGZL) kregen drie sterren. MGZL zet zich al jaren in om vrijheidsbeperking terug te dringen. Directeur Math Gulpers promoveerde op het onderwerp en zegt over het keurmerk van IDé: “Het waarborgzegel 2014-2016 gaf onze stichting het zetje om ons non-fixatiebeleid te verdiepen en te verankeren in alle afspraken en om nu ook gericht aan de slag te gaan met het verminderen van gedragsbeïnvloedende medicijnen.”

Openbaar register

Alle fixatievrije zorginstellingen worden opgenomen in het openbare Register Fixatievrije Zorginstellingen. Dit register wordt gebruikt bij het samenstellen van kwaliteitsinformatie over verpleeg- en verzorgingshuizen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top