ACTUEEL

Bestuurscrisis SGL nadert definitief einde

De bestuurscrisis bij Stichting Gehandicaptenzorg (SGL) nadert nu definitief een einde. Het gerechtshof in 's-Hertogenbosch bekrachtigde donderdag een eerder vonnis van de rechtbank in Maastricht. Die ontsloeg destijds een aantal bestuurders van Stichting Zorg en Ondersteuning (SZO), de meer commerciële tak van de Limburgse zorgorganisatie.

De zaak was aangespannen door Peter Olivers, een van de door de rechter ontslagen bestuurders van SZO. Olivers hoopte dat het hoger beroep hem eerherstel zou brengen. Bovendien bekleedt hij nog een aantal bestuursfuncties bij stichtingen, die hij voor enkele jaren zou moeten neerleggen bij een ontslag door de rechter – iets wat hij met het hoger beroep wilde voorkomen.

De rechtbank in Maastricht ontsloeg Olivers in september 2013 omdat hij en zijn medebestuurders van SZO probeerden Leon Poels te ontslaan. Poels had op grond van zijn bestuursvoorzitterschap bij SGL ook een bestuursfunctie bij SZO. Dit was zo vastgelegd in de statuten. Ten alle tijde moest een SGL-bestuurder zitting hebben in het bestuur van SZO.

De poging om Poels te ontslaan was noodzakelijk en volgens Olivers rechtmatig, omdat de SGL-bestuurder aanstuurde op een faillissement van SZO en de daaronder vallende BV's. De opzet van Olivers c.s. faalde echter, waarna SGL een juridische procedure tegen hen begon. Op verzoek van SGL ontsloeg de rechter de overige SZO-bestuurders destijds. Volgens de rechtbank in Maastricht handelde Olivers en zijn collega's in strijd met de statuten door hun pogingen Poels te ontslaan. Het Hof in Den Bosch volgt nu het oordeel van de kantonrechter in Maastricht.

Bestuurscrisis

SGL had de afgelopen jaren te maken met een stevige bestuurscrisis. Het conflict leidde tot een groot aantal rechtszaken. Het conflict liep zo hoog op dat SGL de rekeningen van twee eigen BV's niet meer betaalde, waarna die bedrijven het faillissement van de zorginstelling aanvroegen. Dat verzoek werd in eerste instantie door de rechtbank gehonoreerd, echter in hoger beroep werd het vonnis vernietigd. Uiteindelijk leidde het conflict tot het faillissement van de twee bv's en de daarboven staande stichting SZO.

Daarnaast doet de FIOD onderzoek naar mogelijke fraude van Poels' voorganger. Nog voor de zomer wordt duidelijk of de oud-bestuurder daarvoor vervolgt zal worden. SGL is een juridische procedure gestart om te proberen de schade op te voormalig bestuurder te verhalen. (Daan Marselis)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top