Finance

Klink: declareren in de zorg moet anders

Zorgverzekeraars en artsen moeten met elkaar om tafel gaan om een nieuw declaratiesysteem in de zorg te ontwikkelen dat meer rekening houdt met preventie en kwaliteit. Daarvoor pleit oud-minister van Volksgezondheid Ab Klink zaterdag in NRC Handelsblad. Reden is dat het huidige bekostigingsstelsel te veel opereren en te veel medische zorgen beloont.

Artsen en verzekeraars zijn daardoor tegenover elkaar komen te staan. Bovendien wordt de kwaliteit van zorg onvoldoende gewaarborgd in het nu gebruikte systeem. ,,Het huidige stelsel beloont veel doen en beloont niet per se de beste zorg. In de zorg belonen we te veel opereren'', aldus Klink, tegenwoordig bestuurder van zorgverzekeraar VGZ.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Frans Philipszoon

5 mei 2014

Het bestaande DBC-systeem leent zich wel degelijk voor belonen van kwaliteit, afwachten en een aantal preventieve activiteiten. Uiteraard kan dit beter, echter belonen voor opereren en andere handelingen is een noodzaak om niet in onderproductie te verzanden, zoals indertijd het geval was.
Prestatiebekostiging lijkt de minst slechte methodiek om de zorg draaiende te houden en budgettering werkt bewezen niet.
Wederom een nieuw stelsel; alvorens het huidige stelsel zich überhaupt heeft kunnen bewijzen; geeft onrust, veel extra werk en kosten.
Verbetering van het huidige systeem met versterking c.q. toevoeging van de gewenste en noodzakelijke prikkels lijkt veel effectiever, efficiënter en patiëntvriendelijker.

Leo Vandermeulen

5 mei 2014

Respect voor Ab Klink, die verantwoordelijk was voor de doorontwikkeling van de DBC-systematiek, om nu toe te geven dat prestatiebekostiging is mislukt.

Deze conclusie volgt niet alleen uit de beperkte mogelijkheden om preventie en kwaliteit te belonen, maar ook uit:
- de sterke volume -ontwikkeling bij ziekenhuizen vanaf 2005
- de zorgakkoorden die noodzakelijk zijn om de kosten binnen de kaders te houden (met als gevolg dat de productie sindsdien weer volledig inzakt).
- de chaos rondom de transitie, waarbij ziekenhuizen geen goedkeurende verklaring krijgen van hun accountant, en
- het gegeven dat we al bijna 20 jaar bezig zijn met de invoering van prestatiebekostiging in de ziekenhuissector, (in 1996 werd het DBC-concept bedacht).

Inmiddels melden zich ook de eerste bestuurders van zowel ziekenhuizen (Jaap van den Heuvel, in zijn 1 april -blog) als verzekeraars (Roger van Boxtel gisteren in Buitenhof) die afstand nemen van de DBC/DOT-financiering.

Top