Finance

ABN AMRO voorziet ‘forse onrust’ rond ouderenzorg

ABN AMRO voorziet ‘forse onrust’ rond ouderenzorg

ABN AMRO ziet de onrust rond de ouderenzorg de komende maanden verder toenemen. “De huidige diensten kunnen nu al niet langer geleverd worden, terwijl pas in 2015 veel zorgtaken overgedragen worden aan de gemeenten”, constateert de bank in de nieuwe sectorvisie Healthcare.

Daarbij is er volgens ABN AMRO nog veel onduidelijk over de financiële, juridische en praktische vormgeving van de transitie in de langdurige zorg. Samen met het wegvallen van diensten zal deze onduidelijkheid in de verdere loop van 2014 leiden tot “forse onrust onder de bevolking en bij de  ouderenzorginstellingen”, aldus ABN AMRO.

Minder indicaties

Wat al wel duidelijk is, is dat er vooruitlopend op de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten in 2013 al zo’n 15 duizend indicaties minder zijn afgegeven voor intramurale zorg. Omdat er destijds nog wachtlijsten waren merkten de aanbieders hier weinig van. Dat is dit jaar anders, waardoor er in hoog tempo leegstand optreedt.

Maatschappelijke taak

Volgens ABN AMRO snijden aanbieders zich in de aanloop naar de transitie niet zelden in eigen vlees. “Omdat de thuiszorg nog niet goed geregeld is en er beperkte woonalternatieven zijn, proberen zorginstellingen vanuit een maatschappelijke taakopvatting patiënten zo lang mogelijk van dienst te zijn”, stelt de bank. “Desnoods zonder dat er een passende vergoeding tegenover staat.”

Kansen

De versmalling van het aanbod in de instellingen, in combinatie met de verhoogde eigen bijdrage, biedt volgens ABN AMRO ook kansen, zowel voor nieuwe toetreders als voor de bestaande aanbieders van langdurige zorg. De bestaande instellingen kunnen differentiëren in de zorg, afhankelijk van de financiële draagkracht van de bewoner. Daarnaast kunnen zij hun inbedding in de wijk verbeteren, door een nauwere samenwerking met de gemeenten.

Groeimarkt

Voor aanbieders van private woon-zorg initiatieven is er sprake van een groeimarkt in het middensegment. Een groeimarkt zowel voor de lichte, als voor de zware zorg. Dit betekent dat vastgoed wordt ontwikkeld dat geschikt is voor beschermd wonen met lichte zorg, waar tegelijk voor een beperkt aantal bewoners zwaardere zorg kan worden verleend.

Brug

Met het oog op zorgoplossingen die op termijn de kwaliteit van leven verhogen en mensen helpen langer in eigen omgeving te laten wonen, pleit ABN AMRO voor doorontwikkeling van de sector van life sciences & health (SLH). In dit verband maakt de bank zich sterk voor de oprichting van een centraal orgaan dat een brug slaat tussen vraag een aanbod van investeringen. Naast een dergelijk toekomstig Nederlands Instituut Biotechnologie wil ABN AMRO dat de overheid werk maakt van het inperken van investeringsrisico’s.  

Stagnatie

In de ziekenhuissector ziet ABN AMRO de noodzaak van samenwerking tussen ziekenhuizen groeien door de concentratie van complexe zorg en decentralisatie van eenvoudige zorg. Ook voorziet de bank stagnerende omzetvolumes. Dit komt zowel door de selectieve inkoop door de zorgverzekeraar, als door bewuste keuzes van de consument. Het hoge eigen risico zorgt ervoor dat de vraag naar zorg vertraagt, soms zien patiënten zelfs helemaal af van een bezoek aan een medisch specialist.

Spanningen

ABN AMRO voorspelt dat de spanningen met de banken zullen verder toenemen. “De grote invloed van de zorgverzekeraars en de regelgever op de vraag, botst met de lange termijnbelangen en gewenste zekerheden van de banken”, aldus ABN AMRO. “Banken zijn gebaat bij een stabiele omgeving, omdat
de investeringen vaak een lange termijnhorizon kennen. De gewenste concentratie en deconcentratie zal maar heel langzaam doorgang vinden, om zo de mogelijkheid te bieden het bestaande vastgoed langzaam af te betalen en daarmee de kool en de geit te sparen.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top