ACTUEEL

NPV en Lindeboom Instituut overwegen fusie

De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) in Veenendaal en het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut (PLI) in Ede overwegen een bestuurlijke fusie op termijn. Hun ondersteunende functies integreren dit jaar alvast. Dit meldt EdeStad.nl.

Samenwerking en bestuurlijke fusie

Het Lindeboom Instituut wil zich volledig richten op wetenschappelijke onderzoek op het gebied van de medische ethiek. Hiertoe integreren het instituut en de NPV in de eerste instantie hun ondersteunende functies; het instituut 'trekt in' bij de vereniging. Het instituut overweegt ook management taken onder te brengen bij de NPV. Daarnaast worden PR-taken waar mogelijk gezamenlijk ingevuld. In de toekomst wordt een (bestuurlijke) fusie niet uitgesloten.

Wetenschap en belangenbehartiging patiënten

Het PLI gaat op korte termijn een directeur/wetenschappelijk medewerker werven. De integratie van de ondersteunende diensten is naar verwachting eind dit jaar afgerond. Het PLI verricht onderzoek op het gebied van de medische ethiek. De NPV staat voor de individuele en collectieve belangenbehartiging van de patiënten en hun familie. Zij richt zich in de 'zorg voor het leven' vooral op medisch-ethische kwesties en op mantelzorgondersteuning.

Lindeboomleerstoel

De NPV en het PLI verwachten door de samenwerking een nauwere afstemming tussen het werkplan van het PLI en de vragen die bij de NPV leven. Belangrijke thema's zijn menselijke waardigheid en levensbeëindigend handelen, erfelijke en aangeboren afwijkingen en risicoselectie, infectieziekten en vaccinatie, mantelzorg-ondersteuning, complementaire geneeswijzen en preventie en vroegdiagnose. Het continueren van de Lindeboomleerstoel blijft een belangrijke doelstelling.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top