HRM

Verpleegkundige besteedt helft tijd aan zorg

Verpleegkundigen besteden naar eigen zeggen 57 procent van hun werktijd aan zorgtaken. De rest van de tijd besteden verpleegkundigen noodgedwongen aan werkzaamheden als administratie. Dat meldt vakbond Abvakabo FNV op basis van eigen onderzoek.

Daarnaast geven bijna negen van de tien verpleegkundigen (89 procent) aan dat de administratieve lasten de afgelopen vijf jaar zijn toegenomen. Van de tijd die niet aan zorg besteed wordt, gaat 30 procent op aan administratieve werkzaamheden. De overige 13 procent wordt besteed aan overige taken. “Systemen waarbij vaker dan één keer moet worden geregistreerd, zouden werkgevers moeten vervangen”, stelt bestuurder Elise Merlijn van Abvakabo FNV in reactie op de bevindingen rond de administratieve lasten. “Dit werkt fouten in de hand, omdat dubbele registraties kunnen leiden tot onnodige vergissingen. De handen van de verpleegkundigen horen aan het bed en niet aan de laptop.”

Belasting

Ook ervaren de verpleegkundigen te hoge werkdruk en dito fysieke en mentale belasting. Om die reden overweegt 41 procent van hen wel eens om een baan buiten de gezondheidszorg te zoeken. Vooral algemeen verpleegkundigen en SEH-verpleegkundigen ervaren de werkdruk, mentale belasting en fysieke belasting als hoog tot veel te hoog.

Intimidatie

Positief is dat 83 procent van de ondervraagden zich meestal tot altijd veilig voelt op het werk. Toch heeft een groot deel van de ondervraagden te maken met verbale  (41 procent) en fysieke agressie (17 procent) van patiënten. Van omstanders of familie van de patiënten ervaren verpleegkundigen ook verbale (43 procent) en fysieke (11 procent) agressie. Uitschieters hierin zijn te vinden bij verpleegkundigen op de spoedeisende hulp. Maar liefst twee derde van hen geeft aan hier last van te hebben. Ook geeft 20 procent van de SEH-verpleegkundigen aan dat hun werkplek niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Eenzelfde percentage ervaart “intimidatie van hogerhand”.

Aan het onderzoek deden ruim vijfhonderd verpleegkundigen mee. Aanleiding is de Dag van de Verpleging die op 12 mei voor de vijftigste keer gevierd wordt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

13 mei 2014

Dat wisten wij toch al?

En daarom hebben wij benaderingen zoals lean, waarmee je stelselmatig die bureaucratie kunt verminderen.

Om te beginnen binnen je eigen invloedssfeer. Vervolgens omdat je diegenen die de bureaucratie aan je opleggen kunt aangeven hoe het anders kan, waarbij zorg verbetert, motivatie toeneemt en kosten verlagen.

Waarop wachten?

Top