Tech

'Overheid pakt falende IT-bedrijven niet aan'

'Overheid pakt falende IT-bedrijven niet aan'

Als automatiseringsprojecten bij de overheid mislukken of dreigen mis te lopen, komen de IT-bedrijven die in gebreke blijven er vaak gewoon mee weg. Soms krijgen ze hun geld ook nog terwijl ze eigenlijk juridisch aangepakt moeten worden. De minister van het betrokken departement krijgt bovendien niet altijd informatie over deze gang van zaken.

Dat zei Ruud Leether, bedrijfsjuridisch adviseur van het ministerie van Veiligheid en Justitie, maandag tegen de tijdelijke ICT-commissie van de Tweede Kamer. Het is volgens hem de afgelopen jaren zeker vijf keer voorgekomen dat hij adviseerde het bedrijf aansprakelijk te stellen en dat dit niet gebeurde. Leether vermoedt dat de politieke leiding niet van zijn advies op de hoogte was gesteld.

Grote projecten

Hij denkt dat cruciale informatie soms blijft hangen in de ambtelijke organisatie of bestuursorganen. De ambtelijke leiding maakt dan de afweging over de afwikkeling van het project. Het ging volgens hem om grote projecten waar veel geld mee was gemoeid en waarbij de maatschappelijke en politieke belangen groot waren. Welke dat zijn, kon Leether niet zeggen. Ook mag hij niet uitweiden over schikkingen, omdat die geheim zijn. Soms kreeg hij schikkingen onder ogen die hij als jurist nooit zou hebben gemaakt. "Mislukte projecten voor de overheid zijn niet altijd mislukt voor het leverende bedrijf.''

Lastige aanpak

Ook Jan Flippo, verantwoordelijk voor ICT-projecten bij de gemeente Amsterdam, herkent de lastige aanpak. Hij noemde het 'stuitend' als marktpartijen wegkomen met een mislukking, maar erkent dat het lastig is aan te tonen wat er mis ging en wie verantwoordelijk is. Hij heeft ook wel eens een falend bedrijf weggestuurd van een klus. Als dat niet gebeurde, zou hij de media inlichten. "Ze vertrokken'', aldus Flippo.

Vaste dienst

Hij pleit ervoor dat de rijksoverheid een aantal bekwame IT-mensen in vaste dienst neemt, om grote ICT-projecten te begeleiden en sturen. Nu snoept het bedrijfsleven die mensen weg met hoge salarissen, waarna de overheid ze tijdelijk inhuurt. Maar bij bedrijven is winst altijd het uitgangspunt en niet het algemeen belang. Volgens Flippo moet de overheid in deze deskundigen investeren. (bron: ANP)

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top