HRM

‘Gemeente mist kennis en capaciteit voor transitie’

‘Gemeente mist kennis en capaciteit voor transitie’

Een derde van de gemeenten denkt onvoldoende kennis en capaciteit in huis te hebben om de transitie in het sociale domein tijdig in goede banen te leiden. Eenzelfde percentage (29 procent) noemt daarom de invoeringsdatum van 1 januari 2015 ‘misschien haalbaar’.

Dit blijkt uit een rondgang onder bijna 50 gemeenten van uitzendbureau Yacht in samenwerking HR-dienstverlener FunktieMediair. Het gebrek aan kennis manifesteert zich op twee manieren. Veel gemeenten hebben nog een tekort aan kennis over de zorg. Met name de kennis van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) kent lacunes.

Ggz

Vier van de tien gemeenten (39 procent) hebben naar eigen zeggen beperkte kennis van de sector, nog eens 18 procent durft geen antwoord op de vraag naar de aanwezigheid van ggz-kennis te geven. “Gemeenten weten vaak nog niet goed wat waar in de keten zit”, reageert directeur Rob Marechal van Funktiemediair. “Dan gaat het over vraag als: wat valt onder basis-ggz, wat valt onder jeugdzorg?”

Daarnaast hebben gemeenten vaak nog onvoldoende zicht op de organisatorische, financiële en juridische implicaties van de decentralisatie van zorgtaken. Bij de doorvertaling van de nieuwe zorgtaken gaat het onder meer om onderwerpen als de gevolgen voor de interne organisatie, de veranderende rol van  medewerkers en financiële en juridische risico’s. Zo zegt een kwart van de gemeenten (24 procent) over onvoldoende kennis van de zorgfinanciering te beschikken. Nog eens 21 procent durft deze vraag niet te beantwoorden.    

Matig inzicht

“Het is opvallend en zorgelijk tegelijk om te zien dat gemeenten onvoldoende anticiperen op wat er op hen afkomt met de decentralisatie van de zorgtaken”, constateert Marechal. “Slechts een derde van de gemeenten is daadwerkelijk bezig met de invulling van de nieuwe rollen van medewerkers. Daar komt bij dat men matig inzicht heeft in de benodigde capaciteit en de aanvullende competenties van de huidige werknemers om de transitie tot stand te brengen.”

Eén op de tien gemeenten heeft vooruitlopend op de transitie al extra arbeidskrachten in dienst genomen. Ongeveer de helft zegt dit nog te gaan doen. Drie kwart van de gemeenten maakt nu al gebruik van de diensten van adviseurs en consultants. Gemeenten zetten de externe krachten vooral in bij ondersteuning op het gebied van transitiemanagement.  

Geen optie

De HR-behoeften die voortkomen uit de transitie staan op gespannen voet met de huidige wet- en regelgeving. Bijna de helft van de gemeenten (49 procent) vindt dat ze over onvoldoende mogelijkheden beschikken om medewerkers te ontslaan en te vervangen. Uitbreiding van het personeelsbestand is vaak geen optie, omdat bij veel gemeenten een aannamestop geldt. Ook is het opleidingsbudget vaak onvoldoende waardoor medewerkers niet of nauwelijks omgeschoold kunnen worden.

Onder het motto 'Navigeren in een nieuw zorglandschap' houdt Skipr op 20 juni een congres over de transitie van de langdurige zorg. Voor meer informatie, klik hier.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top