ACTUEEL

Wethouder pleit voor parlementaire enquête Wmo

Wethouder Jetty Voermans van de gemeente Zeevang pleit voor een parlementaire enquête naar de overheveling van huishoudelijke verzorging van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In Zorg+Welzijn beticht Voermans zorgaanbieders van mismanagement bij de overhevelingsoperatie.

Kritiek

Met haar opmerkingen reageert Voermans op kritiek van Actiz-directeur Aad Koster. Recentelijk nam  Koster de gemeentes op de korrel omdat zij bij de aanbesteding van huishoudelijke verzorging nog steeds onder de kostprijs zouden betalen. Hierdoor verkeert de thuiszorg sinds de invoering van de Wmo in 2007 in grote problemen.

‘Megalomane nevenactiviteiten’

Volgens Voermans, binnen de Vet reniging Nederlandse Gemeenten (VNG) destijds verantwoordelijk voor het project Wmo, geeft Koster een vertekend beeld van de werkelijkheid. “Het ziet er meer naar uit dat de thuiszorgmanagers de ellende over zichzelf hebben afgeroepen”, aldus Voermans in Zorg+Welzijn.  “Met schaalvergroting en megalomane nevenactiviteiten dachten de instellingen het hoofd boven water te houden. Hardnekkig wilden ze vasthouden aan de oude praktijk met inzet van zwaardere (dus dure) zorg dan de cliënt nodig heeft. Deze inefficiënte en dure hulp kon jarenlang straffeloos worden geleverd omdat het toezicht op de uitgaven in de AWBZ, waar de huishoudelijke hulp tot die tijd onder viel, vrijwel ontbrak.”

Mismanagement

Volgens Voermans is de inefficiënte hulpverlening voor een deel terug te voeren op de administratieve chaos bij de thuiszorginstellingen. Maar ze sluit niet uit dat er andere misstanden mee hebben gespeeld.  “Het budget voor de huishoudelijke verzorging betreft slechts een marginaal onderdeel van het totale AWBZ-budget waar de zorginstellingen hun omzetten uit halen”, aldus Voermans. “Hoe kan het dan dat door het afstoten van deze beperkte taak, de instellingen in grote problemen zijn gekomen? En waarom rijzen de kosten van de AWBZ nog steeds de pan uit? Hier moet meer aan de hand zijn dan mismanagement bij de aanbesteding van huishoudelijke verzorging.” Als het aan Voermans ligt brengt de Tweede Kamer dit in een parlementaire enquête aan het licht.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

18 augustus 2009

Wellicht kan Voerman eens een tijdje bij een zorginstelling gaan werken...! Ongenuanceerd reageren in een wereld voor nuances, is te makkelijk!

Top