Finance

Snellere DBC´s geven ziekenhuis grip

Snellere DBC´s geven ziekenhuis grip

De maximale doorlooptijd van een DBC-zorgproduct bedraagt vanaf volgend jaar ten hoogste 120 dagen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars krijgen zo eerder inzicht in de kosten van feitelijk verleende zorg.

De maximale doorlooptijd van DBC-zorgproducten kan nu nog oplopen tot een jaar. Door deze maximale doorlooptijd terug te brengen naar vier maanden kunnen zorgaanbieders de afgesloten trajecten sneller declareren bij de zorgverzekeraar. Daarmee verbetert hun kasgeldpositie en hoeven de ziekenhuizen minder lopend krediet bij de bank aan te spreken. Ook neemt het onderhanden werk binnen ziekenhuizen af, waardoor de ziekenhuizen beter in staat zijn hun productie in de boeken te verantwoorden. Zodoende helpt de maatregel ook mee aan de verantwoordingsproblemen rond de jaarrekeningen waar de ziekenhuissector mee worstelt.

Chronische zorg

Verschillende partijen hebben op verkorting van de doorlooptijd aangedrongen. DBC Onderhoud constateert nu dat deze gewenste wijziging binnen het bestaande DBC-systeem goed is op te vangen. Volgens DBC Onderhoud lopen de meeste DBC-trajecten al korter dan 120 dagen. De verkorte doorlooptijd heeft met name gevolgen voor een aantal vormen van chronische zorg. Om die reden zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de DBC-productstructuur voor onder andere geriatrische revalidatiezorg en complex chronisch longfalen.

De introductie van een kortere doorlooptijd valt samen met de komst van integrale tarieven. In dit tarief zitten zowel de kosten van het ziekenhuis als het honorarium van de medisch specialist. De verdeling van kosten en honoraria binnen een ziekenhuis wordt overgelaten aan de instellingen zelf.

Dure geneesmiddelen

Daarnaast hebben ook de nieuwe regels voor de vergoeding van dure geneesmiddelen een plek gekregen in de nieuwe DBC’s. Vooralsnog moet een geneesmiddel minstens 10.000 euro per patiënt per jaar te kosten om als add-on aan een zorgproduct te  kunnen worden gekoppeld.  De NZa heeft besloten dat vanaf 2015 zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelf een gezamenlijke aanvraag kunnen indienen om een geneesmiddel als een add-on te declareren. Ook vervalt de kostendrempel van 10.000 euro.  Daarmee is meer maatwerk mogelijk in de bekostiging, stelt DBC Onderhoud.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top