ACTUEEL

Klink: 'Meer diagnosticeren is niet beter'

Klink: 'Meer diagnosticeren is niet beter'

Oud-minister van Volksgezondheid Ab Klink waarschuwt voor overdiagnostiek door screening. “Welke waarde heeft een psa-test om te bepalen of iemand prostaatkanker heeft? Voor je het weet, gaan honderden mensen met overdiagnostiek naar huis. Dan krijg je onnodige, schadelijke en dure zorg.”

Sinds begin dit jaar is Klink bestuurslid van zorgverzekeraar VGZ: “Meer diagnosticeren en behandelen is niet altijd beter”, zegt hij in het juninummer van Skipr magazine tegen interviewer Willem Wansink. Klink is eveneens kritisch over screening op dementie. “Moet je daar wel op screenen? Moet je niet wijzen op het risico van te positieve uitslagen?"

Gezondheidsraad

Klinks commentaar sluit aan op recente rapportage van de Gezondheidsraad. Die merkte begin mei op dat zorgverleners vanwege de groeiende diagnostische mogelijkheden meer oog moeten hebben voor negatieve nevenbevindingen. Bij behandelbare gezondheidsprobleem kunnen zulke nevenbevindingen voordelig zijn voor de patiënt, maar is dat niet het geval, dan kan zulke kennis het leven van de patiënt ernstig belasten. 

Samenwerken

In plaats van screening te belonen, moeten zorgverzekeraars meer geld uittrekken voor medisch specialisten die nauw samenwerken met fysiotherapeuten of huisartsen. Klink: “Laten we meer in netwerken denken in plaats van in ziekenhuizen of eerstelijnszorg.” In dit verband pleit hij voor een betere samenwerking tussen zorgverzekeraars en medisch specialisten. “Steun de enthousiaste artsen die zichzelf benadelen, als het huidige systeem hen te weinig ruimte biedt.”

Lange wachtlijsten

Het huidige zorgstelsel is beter dan het bugetteringsstelsel van voor 2006 dat lange wachtlijsten opleverde, stelt Klink. “Omdat je van competitie op volume kunt overschakelen naar competitie op kwaliteit.” VGZ is daar hard mee bezig. “Wij kantelen onze blik door kwaliteit te belonen. Als zorgverzekeraar kun je de betere arts een pre geven boven degene die alleen op volume uit is.”

Dubbele kosten

Ab Klink zet in op zorgverbetering. “Nu wint een zorgverzekeraar vooral bij gezonde mensen. Stel dat die investeert in de kwaliteit van diabeteszorg of ouderenzorg, dan komen daar dure klanten op af. Daar wordt de verzekeraar amper voor gecompenseerd.” Dat kan volgens hem anders: Door te differentiëren en de fragmentatie tussen de eerste en tweede lijn eruit te halen. En door integraal te contracteren. Anders houd je dubbele kosten.”

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Glenn Mitrasing

22 mei 2014

Grappig verhaal....
Afgelopen week bleek mijn praktijk iets beter te presteren in de zorg voor diabeten en we hebben ook een groter aantal diabeten.
Waar waren we minder goed in? Het aanleveren van nutteloze lijstjes met onzinnige data die vanuit de ketenzorg worden geëist op straffe van een korting...
Zoals jaarlijks vragen naar de rookstatus van iemand die nog nooit gerookt heeft en dit noteren voor de turfmutsen van VGZ.
Zoals elke Euro maar één keer kan worden uitgegeven... zo kan elke minuut maar aan één zaak worden gespendeerd. VGZ leunt op haar paranoïde lijstjes.
Ketenzorg met al die administratieve belasting heeft geen enkele evidence op de kwaliteit van de zorg. Uiteraard mag de heer Klink langs komen.

D G o

23 mei 2014

Nee, je moet vooral bij verdenkingen geen PSA-testen doen.

Ik vind dat Klink zich vooral niet moet bemoeien met de wijze waarop de arts diagnosticeert.

Ik vond altijd al dat Klink wat vreemd kijkt. Nu weet ik hoe dat komt. Hij kijkt met een gekantelde blik.

ANH Jansen

23 mei 2014

prostaatkankerstichting geeft genuanceerde opinie over wel of niet screening. A Klink is nu van de verzekeraars en is tegen screenen. Zo simpel is het niet.

www.prostaatkankerstichting.nl/mmbase/attachments/.../Hoofdstuk_9.pdf

"In maart 2012 publiceerde het beroemdste medische tijdschrift ter wereld (The New England Journal of Medicine) de resultaten na ongeveer 11 jaar. Dit is een echt wetenschappelijk onderzoek: ongeveer de helft van de mannen krijgt om de twee tot vier jaar een uitnodiging een PSA-test te laten doen. De andere helft krijgt normale medische zorg: een PSA-test als er prostaat- of plasklachten zijn bijvoorbeeld. Onder de mannen van 50 tot 74 jaar die werden gescreend, was de sterfte aan prostaatkanker na 11 jaar 29 procent lager.

Nou, zou je zeggen, invoeren die PSA-screening. Voor iedereen. En als de overheid de screening niet voor alle 50-plussers invoert, dan zelf regelmatig naar de dokter voor een PSA-meting.
Zo eenvoudig is het niet. Want als je in dat onderzoek niet alleen naar de sterfte aan prostaatkanker kijkt, maar naar de sterfte aan álle doodsoorzaken, dan was er geen verschil. Hoe dat komt is onbekend. Mogelijk veroorzaakt de behandeling aan prostaatkanker extra sterfte. Mogelijk is prostaatkanker als doodsoorzaak niet belangrijk genoeg (krap 3 procent van alle mannen sterft aan prostaatkanker) om invloed te hebben op de sterftestatistiek".

Zelf verder lezen.

De wet van de grote getallen en de finesses van statistieken gaan opspelen in deze discussie.

A Klink is nu van de verzekeraars en vindt dan dat het budgetsysteem van voor 2006 slechter was dan het budget systeem van erna. Beide systemen zijn budgetsystemen.

Een wijziging in honorering doet daar niets aan af. De Minister voert ook bij beloning op uitkomsten het MacroBeheersingssysteem in. De uitgaven mogen niet mer stijgen dan begroot door VWS. Dat het systeemmodel van na 2006 wordt uitgevoerd door private verzekeraars maakt in de ogen van de ambtenaren geen verschil: de Minister haalt het geld dan gewoon terug bij de zorgaanbieders onder het mom van; dat is het risico van het vak, marktwerking, werken voor eigen rekening en risico.

A Klink moet dringend aangeven hoe hij de beloning o uitkomsten dan ziet: basisbedrag per patient? Basisbedrag per populatie en en bonus voor goed presteren? Extra bonus voor extra kwaliteit? Waar bestaat die kwaliteit dan uit?

Een open einde regeling is het dus niet. Beloning met een plafond is een budget systeem. Dat gaat ook gelden voor de beloning op uitkomsten. Geen wonder, daar zitten ook variabelen in die kosten kunnen verhogen.

Hoe gaan de ziektekostenpolissen er dan uit zien? Waar hebben de verzekerden dan nog recht op? Bij te goede zorg krijgt de zorgaanbieder een korting op zijn tarief; welke perverse prikkel is dat?

Maar de uitsmijter is toch wel de mythe dat de wachtlijsten zouden zijn verdwenen sinds 2006. Niets is minder waar. Maar ook A Klink is van de school: als ik een leugen maar vaak genoeg vertel wordt ze vanzelf waar en ga ook ik erin geloven.

De wachtlijsten voor een aantal ingrepen zijn zelfs langer dan ooit tevoren. Zie de NZa monitor.

Niet zo vreemd. De budgetsystemen lijken heel sterkt op elkaar. Ziekenfondsen staken niet uitgegeven premies in eigen zak en de private verzekeraars doen nu niet anders: toen mocht het eigenlijk niet en nu mag het wel, maar niet teveel. Dat is het verschil.

A Kllnk zal ook moeten komen met een oplossing voor de nieuwste vondst van de Minister: toestaan van winstuitkering door zorginstellingen, na te hebben voldaan aan de gestelde eisen. Die winstuitkering is echter ook weer onderworpen aan het MacroBeheersingsInstrument.

Hoe moet dat gaan in samenhang met de door A klink gewenste beloning voor Eerste en Tweede Lijn samen? Met de populatie bekostiging? Met de integrale beloning, al dan niet met uitkomsten, zelfmanagement en ehealth?

De grote vraag rijst op welk computermodel de experts die deze voorstellen doen nu eigenlijk gebruiken. RVZ heeft een rapport gepubliceerd over modellen gebaseerd op systeemdynamica met de disclaimer per pagina dit model niet te gebruiken als simulatie voor de werkelijkheid omdat de werkelijkheid veel complexer is dan de virtuele voorstelling door de computer.

Wellicht dat A Klink daar een antwoord op kan geven.

En nog steeds de pilaar van het systeemmodel Zorgstelsel 2006: de concurrentie tussen de verzekeraars onderling opdat de verzekerde kan kiezen uit het verschillende aanbod. Wat blijft daarvan over als de verzekeraars allemaal dezelfde zorgaanbieders contracteren?

Wat is dan nog de toegevoegde waarde van de laag verzekeraars? Laat daar eens het systeemdynamisch model op los.

Wellicht wat voor KPMG Plexus? Externe expertise. VWS huurt tot 10% van de omzet in. Er was in 2013 nog voor 0,2% onderuitputting. Klusje voor David I? Plexus?

Wie het rapport wel verschijnen.

A Klink op Clingendaal: 'we moeten kappen met deze onzin" "dit model kan niet werken".

Waar is die Klink gebleven?

r. m. dalmijn

23 mei 2014

Dag mannen; goed en veel lezen, even op de uitwatering letten , de familiegeschiedenis nog eens in beeld brengen , u bekwamen in risico analyses en statistiek maar vooral van Tomaten genieten.

ANH Jansen

24 mei 2014

We wachten op antwoord op de gestelde vragen:

Honorering op uitkomsten? Prijs? Prijs per patiënt? Prijs per resultaat? Hoe beter, hoe meer? Prijs per populatie? Vaste prijs of variabele prijs? Volgens de Minister is ook honorering op uitkomsten een variabele vergoeding en in principe een open einde regeling en daar houden VWS en ZN/ZN-leden niet van.

Gaarne een antwoord of is het gewoon oude wijn in zeer zure zakken? Lood op oud ijzer?

MacroBeheersInstrument en winstuitkering? Gaan niet samen. Idem honorering op uitkomsten en MBI: je wordt gestraft als je je werk te goed doet!

MBI en reserves van Verzekeraars: waarom moeten verzekeraars reserves achterhouden als zij door de Minister middels het MBI niet worden gestraft? De zorgaanbieders worden gekort bij overschrijdingen van het budget en het budget is het totaal aan premie gelden!
Verzekeraars lopen in het NL stelsel geen enkel risico!

Gaarne een antwoord.

En het centrale uitgangspunt van het zorgstelsel? De concurrentie tussen de verzekeraars onderling? Daar is sinds 2006 niets van terecht gekomen. Helemaal niets.

Wat is dan de rol van de verzekeraars?

Gaarne een antwoord.

Nederland is het enige land met dit hybride model. Zeer veel landen hebben het bestudeerd en piekeren er niet over om dit over te nemen. Reden?

Geef het antwoord zelf maar.

Laat de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur maar weer van kracht zijn in de zorg. Zoals het hoort in een beschaafd westers land met een Overheid die niet wegloopt voor de eigen verantwoordelijkheid.

Bekijk de webcasts van het Clingendaal symposium: "als we het scandinavisch model zouden hebben hadden we als deze problemen niet en was de zorg beter en goedkoper geweest", Ja dat is zo, maar dat gaan we dus niet doen'

W vd Meeren en P Hasekamp.

P Hasekamp stelt later voor om het Zweeds model maar in te voeren omdat dat zoveel beter is dan het Nederlandse.

Gewoon doen dus. En waarom pakken de ambtenaren en politici van dit land die uitgestoken hand niet?

Gaarne een antwoord.

rietveld

26 mei 2014

Waarom gaan we niet simpelweg over op afrekenen per uur met voor elke bij een behandeling betrokken professional, een adequaat uurtarief die past bij de functie? Uren kun je niet ongebreideld schrijven. Je hebt immers maximaal 24 uur per etmaal.

Top