ACTUEEL

UMCG geeft hoogleraren standje

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft “een passende maatregel” genomen tegen twee hoogleraren tandheelkunde die zich in een wetenschappelijke publicatie niet hebben gehouden aan de spelregels voor conflicterende belangen.

De RUG laat in een schriftelijke toelichting onvermeld waaruit de maatregel bestaat. Wel  erkent de universiteit dat de twee inbreuk hebben gemaakt op de eisen van de wetenschappelijke integriteit door ten onrechte te vermelden dat er geen conflicterende belangen waren bij een publicatie in het International Journal of Dental Hygiene.

Mondspoelmiddel

In het gewraakte artikel vergeleken de specialisten op het gebied van slechte adem twee mondspoelmiddelen met elkaar. NRC Handelsblad wist te onthullen dat de twee via hun bedrijven zakelijke belangen hadden in het bedrijf dat het door hen aangeprezen mondspoelmiddel produceert.

Niet comform

De twee hadden hun belangen in Dentaid weliswaar kenbaar bij het UMCG kenbaar gemaakt, maar hadden dit “niet conform de daarvoor geldende procedures gemeld en vastgelegd”, constateert de RUG nu. De raad van bestuur heeft hen daarop aangesproken.

Onderzoeksgegevens

De RUG ziet geen aanleiding om te veronderstellen dat er met het onderzoek waarover de twee publiceerden geknoeid is. De integriteit van beide hoogleraren op dit vlak is niet in het geding, aldus de RUG. Ook de totstandkoming van de bijzondere leerstoel speciale parodontologie, hoewel indirect bekostigd door de maatschap waar de betrokken hoogleraar deel van uitmaakt, is volgens de regels gebeurd.

De RUG kondigt aan gerichte acties te nemen die de medewerkers bewuster moeten van de bestaande regels op het gebied van wetenschappelijke integriteit. Bij het Centrum voor Tandheelkunde en Mondheelkunde (CMT) loopt al een verbetertraject, maar zal nog alerter worden toegezien op nevenwerkzaamheden, die op het snijvlak van wetenschappelijke en zakelijke belangen liggen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top