HRM

Stagnerende zorg vergt mobiel personeel

De arbeidsmarkt in de zorg vraagt de komende jaren om hoger opgeleid, mobieler personeel. Dit komt naar voren uit het rapport ‘Arbeid in Zorg en Welzijn 2014’.

Volgens de opstellers van het rapport staat de zorg voor een trendbreuk. De jaren van sterke werkgelegenheidsgroei in de zorg zijn voorbij. Op korte termijn verwachten de onderzoekers dat er ontslagen vallen en dat veel functies van inhoud zullen veranderen. Voor specifieke functies dreigen echter nog steeds tekorten. Op langere termijn zal het ook in bredere zin weer lastig worden om personeel te vinden, voorspellen de onderzoekers.

Combinatie

De veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om een combinatie van nieuwe en bestaande arbeidsmarktmaatregelen. Instellingen moeten alert, maar niet overhaast reageren op de verandering in zorg en welzijn, aldus de rapporteurs. Met  name de personele mobiliteit moet omhoog, bijvoorbeeld via van-werk-naar-werk trajecten en een bredere inzetbaarheid van personeel. Ook vragen de veranderingen in zorg en welzijn om hoger en anders opgeleid personeel.

In een reactie laat minister Schippers van VWS weten dat de analyse in lijn is met de kabinetsvisie op de arbeidsmarkt in de zorg. De sectorplannen en de recente financiële afspraken over de hervorming van de langdurige zorg kunnen hierbij volgens Schippers een financiële impuls geven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top