ACTUEEL

'Thomashuizen gebruiken zorggeld voor huur'

De Thomashuizen, met 120 locaties voor verstandelijk gehandicapten, gebruiken geld dat bestemd is voor zorg om de huur van hun kapitale panden te betalen. Volgens betrokkenen gaat dit ten koste van de zorg. Dat stelt de Volkskrant op basis van de begroting van de Thomashuizen, gesprekken met oud-werknemers en notulen van vergaderingen.

Tweederde huur van pgb-geld

Uit de begroting voor een Thomashuis blijkt volgens de Volkskrant dat tweederde van de huur - 95.000 euro per jaar - met pgb-geld wordt gefinancierd. Volgens de Thomashuizen is dat toegestaan omdat tweederde van het pand voor zorgactiviteiten wordt gebruikt. "Daarmee is het onderdeel van de bedrijfsvoering", zegt directeur Hans van Putten. "Al onze facturen worden bovendien gecontroleerd door de zorgkantoren." De krant heeft een voorbeeldexploitatie voorgelegd aan Harrie Verbon, hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit van Tilburg: "Er klopt gewoon iets niet. Als ik genereus reken wordt slechts de helft van al het pgb-geld daadwerkelijk aan zorg uitgegeven. Formeel is dat oneigenlijk gebruik van zorggeld."

Dure panden, minder personeel

Deverslaggevers hebben gesproken met een oud-uitbater van een Thomashuis. Volgens deze gaat dit ten koste van de kwaliteit van zorg. "Hoe duurder het pand waarin je zit, hoe minder je overhoudt. Dan kun je minder personeel huren. Er worden vaak vrijwilligers en stagiaires ingezet. Dat is typerend voor de Thomashuizen." Zo beweert een zus van een voormalig cliënt in de Volkskrant dat haar autistische broer door gebrekkige zorg zichzelf ging verwonden en met zijn hoofd tegen de muur bonkte. "Dat had ik hem nog nooit zien doen."

VWS: deel pgb mag naar huur

Bewoners van initiatieven als de Thomashuizen krijgen vierduizend euro pgb per jaar extra dat mag worden gebruikt om activiteiten in gemeenschappelijke ruimtes te bekostigen. "Een deel daarvan kun je rekenen voor kosten van het pand", zegt het ministerie van VWS in de Volkskrant:. Maar ook als dit bedrag wordt meegeteld, hebben ondernemers jaarlijks tienduizenden euro's pgb-geld nodig om de huur te kunnen betalen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

2 juni 2014

Behoefden de initiatiefnemers van deze tehuizen geen rekening te houden met bouwvoorschriften?
Voor bankiers was het blijkbaar 'not done' om bij al die prachtige bouwinitiatieven de betaalbaarheid tegen het licht te houden?

Dit is blijkbaar het gevolg wanneer direct betrokken ouders het beste voor hun kinderen willen. Dat slaat dan blijkbaar door naar teveel luxe.

Gonda Feiken

2 juni 2014

Er is een verschil tussen mooi en luxe wonen. Het mooie van de thomas huizen is dat de mensen met een handicap mooi wonen. Wat is daar verkeerd aan?
Veel zorginstellingen hebben heel mooi gelegen kantoren of dure kantoren laten bouwen, jammer dat die alleen gebruikt worden voor kantoor uren.

Saskia Otten

22 juli 2014

Reguliere zorginstellingen gebruiken ook pgb/awbz gelden voor het betalen van hun huisvesting. Ook zij hebben kantoren en andere overheadkosten net zoals bij de Thomashuizen.
Daarnaast zijn vele reguliere zorginstellingen gevestigd in prachtige panden. Eveneens geheel gefinancierd met AWBZ gelden.
De titel van dit artikel is ronduit lachwekkend en tendentieus.

Top