ACTUEEL

Kabinet stelt budget jeugdzorg definitief vast

Kabinet stelt budget jeugdzorg definitief vast

Het definitieve budget voor jeugdzorg en jeugdhulp is vastgesteld. Vanaf 2015 krijgen de gemeenten 3,9 miljard om hun nieuwe jeugdtaken uit te voeren. Dat is 330 miljoen meer dan eerder gepland.

Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) hebben het budget bekend gemaakt in de Meicirculaire van het Gemeentefonds. Nu de cijfers definitief zijn, blijkt dat de korting voor 2015 zo’n 3 procent bedraagt. Bij de overheveling van deze taken van Rijk naar gemeenten bezuinigt het kabinet volgens de afspraken uit het regeerakkoord volgend jaar 120 miljoen euro. Dat bedrag loopt op tot 450 miljoen in 2017. Gemiddeld ontvangen gemeenten 1.109 euro per jongere per jaar, maar de bedragen per persoon kunnen per gemeente enkele honderden euro verschillen.

Verantwoorde afspraken

Nu de bedragen bekend zijn, kunnen gemeenten hun inkoopafspraken afronden. Van Rijn en Teeven roepen gemeenten en zorginstellingen op in de overgangssituatie verantwoorde afspraken te maken. Dat doen zij in reactie op signalen dat gemeenten drastisch minder zorg inkopen en dat instellingen overwegen om alvast medewerkers te ontslaan. 

Minder langs elkaar

Van Rijn: “Met 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur gaan we minder langs elkaar werken in de jeugdzorg. Dat betekent natuurlijk iets voor de totale hoeveelheid banen in de jeugdzorg. Maar met de beperkte korting in 2015 en de wettelijk vastgelegde overgangsrechten van bestaande zorgafspraken moet het mogelijk zijn een verantwoorde overgang te realiseren. Als gemeenten en zorginstellingen redelijke en rustige afspraken maken worden de belangen van kinderen, gezinnen en medewerkers het beste gediend."

Wmo

De meicirculaire 2014 bevat ook een nagenoeg definitief inzicht in het macrobudget Wmo 2015. Deze wordt nader omschreven in het Internetbericht verdeling macrobudget Wmo 2015. Op het eerste gezicht bevat het geen grote veranderingen op het eerder vastgestelde budget

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top