ACTUEEL

Gemeenten krijgen minder Wmo-geld dan gedacht

De meeste gemeenten krijgen minder geld voor de uitvoering van de Wmo dan waarmee ze rekening hielden. Dit blijkt uit de meicirculaire gemeentefonds 2014.

Zorgcijfers

De verschillen kunnen oplopen tot 109 euro per inwoner (gemeente Schiermonnikoog) en 132 euro (Oudewater). Enkele gemeenten krijgen iets meer dan is berekend in januari 2014. De verschillende bedragen zijn ontstaan doordat in de meicirculaire wordt uitgegaan van de zorgcijfers over 2013. De januariberekeningen waren gebaseerd op cijfers over 2011 en 2012. De huidige cijfers zijn nog niet helemaal definitief. Voor 2015 volgt nog een correctie op basis van de laatste gegevens.

Regiofunctie

Het blad Binnenlands Bestuur heeft vanuit de meicirculaire een overzicht gemaakt van de bedragen per gemeente. Daaruit blijken grote verschillen in Wmo-gelden per inwoner. Hekkensluiter Ouder-Amstel krijgt 7 euro per inwoner. Vlissingen ontvangt 848 euro. Doetinchem neemt een 2e plaats in met 638 euro. Dit heeft onder andere te maken met de regiofunctie van plaatsen.

Krimpgemeenten

Opvallend is dat krimpgemeenten, waar juist verwacht wordt dat er meer beroep op de Wmo wordt gedaan, minder krijgen. Het gaat om 118 van de 136 krimpgemeenten. Dat is een tegenvaller bovenop de verdeling van de budgetten voor jeugdzorg, waar de krimpgemeenten ook bekaaid vanaf komen. Tweederde van de betreffende gemeenten komen onder het landelijk gemiddelde.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top