Finance

Careyn leidt verlies van 18,2 miljoen euro

Careyn leidt verlies van 18,2 miljoen euro

Careyn heeft in 2013 een verlies geleden van 18,2 miljoen euro. Dit heeft de zorginstelling dinsdag bekend gemaakt. Door de herziening van de AWBZ, tariefsverlagingen en decentralisaties staat het financiële resultaat van Careyn onder druk.

Eenmalige kosten

Het operationele verlies over 2013 bedroeg 2,0 miljoen euro. Daarnaast heeft Careyn ervoor gekozen een aantal eenmalige kosten als gevolg van het afstoten van bedrijven, reorganisaties en het afvloeien van boventallige medewerkers naar voren te halen. Die kosten bedroegen bij elkaar 16,2 miljoen euro.

Primair proces

Als gevolg daarvan gaat Careyn de overhead halveren. Daarnaast worden onrendabele bedrijfsonderdelen afgestoten ten behoeve van het primaire proces. De organisatie denkt dat zij dankzij de goede liquiditeitspositie de noodzakelijke maatregelen snel kan uitvoeren. Careyn verwacht de komende twee, drie jaar met verlies af te sluiten maar op langere termijn weer zwarte cijfers te kunnen schrijven.            

Nieuwe bestuurders

Om het veranderingsproces te sturen heeft de Raad van Toezicht twee nieuwe bestuurders benoemd: Rob van Dam (voorzitter) en Sandra Spek (CFO). Samen met de zittende bestuurder Radboud Quik vormen zij het dagelijks bestuur.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top