ACTUEEL

NIVEL: ‘Klinisch geriater is van toegevoegde waarde’

Huisartsen en mantelzorgers zijn te spreken over klinisch geriaters. De klinisch geriater hanteert een multidisciplinaire aanpak en heeft het totaaloverzicht van de klachten de patiënt. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

Rolverdeling huisarts en geriater

Huisartsen vinden dat de huisarts er is voor de thuis verblijvende patiënt en de klinisch geriater bij opname in het ziekenhuis of frequent ziekenhuisbezoek. NIVEL: “Huisartsen verwijzen vooral als het gaat om mobiliteitsproblemen, een onverklaarbare achteruitgang in het dagelijks functioneren, geheugenproblematiek en bij een combinatie van meerdere zorgproblemen.”

Gezamenlijk uitgangspunt

Mantelzorgers vinden het prettig om één contactpersoon te hebben in het ziekenhuis die meer tijd voor hen neemt dan de huisarts. De geriaters richten zich met name op behoud of herstel van de zelfredzaamheid. Dit is ook een belangrijk aandachtspunt voor de mantelzorgers.

Onderzoeksmethode

De resultaten zijn gebaseerd op een internetdiscussie met huisartsen en individuele en groepsgesprekken met mantelzorgers. Ook hebben 139 huisartsen en 40 mantelzorgers vragenlijsten ingevuld. De mantelzorgers waren verdeeld in een groep die geen ervaring had met de klinisch geriater en een groep die deze wel had. NIVEL heeft het onderzoek uitgevoerd op verzoek van zorgverzekeraar CZ. Deze wilde weten wat de meerwaarde van de klinisch geriaters is voor de diagnostiek en behandeling van ouderen. Daarnaast wilde CZ weten wat huisartsen en mantelzorgers belangrijk vinden in de medisch specialistische hulp voor ouderen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top