ACTUEEL

Stichting Zout niet meer onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Stichting Zout in Katwijk opgeheven. Stichting Zout heeft haar activiteiten in Katwijk gestaakt.

Alle cliënten zijn door Stichting Zout overgedragen aan een andere zorgaanbieder waardoor zijn er op dit moment geen risico’s meer voor de veiligheid van zorg.

Te vrijblijvend

Stichting Zout kwam in januari 2013 onder verscherpt toezicht te staan omdat de AWBZ-begeleiding en dagbesteding die Zout bood volgens de IGZ te vrijblijvend en ongestructureerd waren. De bestuurder besloot vervolgens te stoppen met het verlenen van zorg.

In juni 2013 werd het toezicht op de stichting nog verlengd omdat de stichting nog niet aan alle voorwaarden voldeed om haar cliënten op verantwoorde wijze over te dragen aan een andere zorgverlener. Over de overdracht van de cliënten bestond volgens de IGZ destijds teveel onduidelijkheid.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top