ACTUEEL

Kankerzorg: meer transparantie, minder papierwerk

Veldpartijen hebben overeenstemming bereikt over een uniforme set van uitkomstindicatoren voor borst- en darmkankerzorg. Volgens de betrokkenen leidt dit meer transparantie tegen lagere administratieve lasten.

Met deze aanpak maken zorgverzekeraars naar eigen zeggen een grote stap in het proces van uniformeren en standaardiseren. Voorheen hanteerden de zorgverzekeraars per aandoening hun eigen indicatoren. Nu wordt voor het eerst door alle zorgverzekeraars een uniforme en kortere lijst met (uitkomst)indicatoren gebruikt. Het gaat hierbij onder meer om om informatie over volume, wachttijd en het behandelteam, maar ook over complicaties en sterfte binnen 30 dagen na de operatie.

Zorgverzekeraars zorgen hiermee voor een forse beperking van de administratieve lasten voor de betreffende zorgaanbieders. Zij willen de komende jaren ook voor andere aandoeningen zo’n gezamenlijke set indicatoren gaan gebruiken.

Ook nieuw is de betrokkenheid van andere partijen. De indicatorensets voor borst- en darmkankerzorg worden onderschreven door de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), de  Orde van Medisch Specialisten (OMS), patiënten-federatie  NPCF en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).
Daarbij is de bruikbaarheid voor patiënten groter dan voorheen. Meer dan 85 procent van de ziekenhuizen geeft de uitkomsten door aan de kankerpatiëntenorganisaties NFK en Borstkankervereniging Nederland (BVN).

Stap

De indicatorensets zijn aangeboden aan het overkoepelende kwaliteitsorgaan Zorginstituut Nederland. “Dit is een belangrijke eerste stap, zorgverzekeraars hebben hier samen met alle betrokken partijen hard aan gewerkt en er financieel fors in geïnvesteerd ”, reageert Marianne Lensink, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). “Zorgverzekeraars komen met dit initiatief tegemoet aan zowel het verzoek van ziekenhuizen om de administratieve last te verminderen, als aan de behoefte van de patiëntenverenigingen aan meer inzicht in en transparantie van de zorg”.

Het is de bedoeling er ook voor andere veelvoorkomende aandoeningen één set van indicatoren komt. Bij de doorontwikkeling van de indicatoren komt er ook aandacht voor de beoordeling van kwaliteit vanuit patiënten-perspectief.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wil Konings | ProBeter

13 juni 2014

Mooie stappen: Meer inzicht voor de patiƫnt en minder administratie voor het ziekenhuis. Win-win!

Top