ACTUEEL

Regionaal ziekenhuis doet meer traumazorg

Regionaal ziekenhuis doet meer traumazorg

In weerwil van de plannen voor concentratie van de spoedeisende hulp zijn de regionale ziekenhuizen de afgelopen jaren zowel relatief als absoluut meer traumapatiënten gaan behandelen. Dit blijkt uit cijfers van het Landelijke Netwerk Acute Zorg.

Werd in 2008 nog 26 procent van de ongeval-patiënten in één van de elf gespecialiseerde traumacentra behandeld, in 2012 was dit 22 procent. Bijna acht van de tien patiënten (78 procent) kwam dus in 2012 in het ziekenhuis om de hoek terecht. “Een substantiële bijdrage”, constateert het Landelijke Netwerk Acute Zorg. Toch laat dit volgens het netwerk onverlet dat “de traumacentra duidelijk hun primaire rol vervullen in de opvang van ernstig gewonde ongeval-patiënten”.

Registratiekwestie

“Als je naar de getallen kijkt, zie je duidelijk een concentratie van ernstig gewonden in de  traumacentra, daar zijn ze ook voor aangewezen”,  reageert Leontine Sturms, landelijk projectleider LTR. “Maar het is ook niet zo dat we ooit hebben afgesproken dat alle traumapatiënten naar de gespecialiseerde  centra moeten, dus is het logisch dat de regionale ziekenhuizen zoveel traumapatiënten behandelen.”

Daarnaast speelt volgens Sturms een registratiekwestie bij de relatieve toename van het aantal traumapatiënten dat door regionale ziekenhuize wordt behandeld. Waar de traumacentra al sinds 2008 meedoen aan de LTR, is het percentage regionale ziekenhuizen dat deelneemt de laatste jaren gegroeid.

Regionale verschillen

Uit de LTR blijkt dat gemiddeld 63 procent van de bijna vijfduizend ernstig gewonden in een gespecialiseerd traumacentrum wordt behandeld. Wel valt op dat dit percentage per regio verschilt. Waar in de ene regio 80 procent van de zwaargewonden in een gespecialiseerd centrum wordt behandeld, is dit in de andere regio nog geen veertig procent. Het Landelijke Netwerk Acute Zorg gaat deze vorm van praktijkvariatie samen met de betrokken SEH’s en professionals nader onderzoeken. 

In totaal werden er in 2012 ruim 76.000 klinische ongeval-patiënten geregistreerd tegen 56.000 in 2008. Het Landelijke Netwerk Acute Zorg wijt deze stijging mede aan het groeiende aantal  SEH-afdelingen dat deelneemt aan de Landelijke Traumaregistratie (LTR). In 2012 deden 96 procent van de ziekenhuizen met een SEH mee aan de traumaregistratie.

Heupfracturen

Eén van de meest voorkomende acute kwetsuren is de heupfractuur. Van alle in 2012 acuut opgenomen patiënten hadden er bijna 15.000 -oftewel één op de vijf- een gebroken heup. Met het oog op de groeiende vergrijzing noemt  het Landelijke Netwerk Acute Zorg een groeiend gezondheidsprobleem. Naar verwachting krijgen de ziekenhuizen in 2040 te maken met ruim 21 duizend patiënten met een heupfractuur.    
Wat opvalt bij deze  patiëntengroep is dat een substantieel deel na ontslag uit het ziekenhuis niet naar huis gaat: 24 procent komt in een verpleeghuis, 13  procent gaat naar een zorghotel en 10m procent naar een verzorgingshuis, revalidatiecentrum of ander ziekenhuis  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top