Finance

Specialist wordt resultaatverantwoordelijk

Specialist wordt resultaatverantwoordelijk

De medisch specialist in dienst van het ziekenhuis krijgt medeverantwoordelijkheid voor de resultaten van zijn of haar werkgever. Dit is vastgelegd in het onderhandelaarsakkoord over de vernieuwing van de Arbeidsvoorwaarden medisch specialisten in dienstverband (AMS) die NVZ, LAD en OMS hebben getekend.

De AMS sluit zo beter aan op het veranderende zorgveld waar de medisch specialisten mee te maken hebben, waarin steeds meer aandacht is voor kostenbeheersing. Daarnaast werken steeds meer ziekenhuizen in de praktijk al langs de lijnen van resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE's). Het doel van de afspraken is dat het ziekenhuisbestuur kan werken als eindverantwoordelijke voor de verleende zorg en de medisch specialist als eerstverantwoordelijke voor een goede en veilige behandeling van de patiënt.

Sturingsinformatie

De Orde noemt de nieuwe AMS een goede stap om de strategische betrokkenheid te vergroten van medisch specialisten in dienstverband bij ontwikkelingen binnen het ziekenhuis. Om op kwaliteit en kwantiteit van behandelingen, opbrengsten en kosten te kunnen sturen, krijgen medisch specialisten beschikking over de juiste sturingsinformatie. De raden van bestuur op hun beurt krijgen informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg door medisch specialisten.

Toelagen

De aandacht voor de rol van de dokter bij resultaat, kostenbeheersing en efficiency mag niet ten koste gaan van kwaliteit en veiligheid, zo waarschuwt de Orde. Met het oog hierop bevat de nieuwe AMS voorwaarden voor gezond en veilig werken. De regeling voorziet ook in de behoefte om heldere afspraken te maken over roosteren en de hersteltijd na diensten. Ook komt er per vakgroep of organisatorische eenheid een budget voor onder andere managementtaken en opleiding. Die vervangt de individuele toelagen.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

16 juni 2014

Verandert er nu echt zo veel?

Ik ben benieuwd op welke wijze de informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg aan de bestuurder moet worden geleverd.
Wanneer het goed is heeft de bestuurder nu ook al zicht op de kwaliteit van het medische zorg, toch?!

Peter Koopman

17 juni 2014

Als een partij in een organisatie meer verantwoordelijkheid krijgt is de vraag daarna hoe het zit met de verantwoordelijkheden van andere leden in die organisatie. De eigen ( wettelijk erkende) verantwoordelijkheid van verpleegkundigen en van verpleegkundig specialisten voor goed en veilig patiëntgericht handelen en het boeken van resultaten (nursing outcomes) dient niet in de knel te komen met deze actualisatie van de AMS. Ook kan bij verdubbeling van verantwoordelijkheden de bureaucratische last toenemen.

Top