ACTUEEL

Zorg moet op zoek naar privaat geld

Zorginstellingen gaan actief op zoek naar privaat geld om investeringen zoals onderhoud en renovaties medegefinancierd te krijgen. Dat zegt werkgeversorganisatie ActiZ naar aanleiding van een enquête onder haar leden. Daaruit bleek dat circa twintig procent moeite heeft om geld voor dergelijke projecten los te krijgen bij banken.

Volgens ActiZ zitten veel instellingen in een spagaat. Enerzijds zijn investeringen nodig om zorginstellingen aan te passen aan de huidige tijd, de wens van onder meer het kabinet. Anderzijds zijn banken door strengere regelgeving minder bereid om geld te lenen.

Crowdfunding

Om toch investeringen te kunnen doen worden private alternatieven om geld te genereren zoals obligaties en crowdfunding, actief onderzocht. Daarmee kan de benodigde 20 tot 30 procent 'eigen geld' worden opgehaald. Voor de rest van het bedrag blijven instellingen veelal afhankelijk van de banken.

Overheidsresistent

Volgens ActiZ zijn investeringen noodzakelijk. “Het aantal 80-plussers zal de komende jaren verdubbelen”, aldus een woordvoerder. “Ondanks die groeimarkt hebben we te maken met bezuinigingen. Juist door die keuzes van het kabinet zullen we meer en meer 'overheidsresistent beleid' moeten voeren. Want linksom of rechtsom, er zal geïnvesteerd moeten worden.” (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top