ACTUEEL

Klink: Zzp-ers in zorg mogen kwaliteit niet drukken

Klink heeft niets tegen de inzet van zelfstandigen in de zorg (zzp-ers), maar de kwaliteit van de zorg mag er niet door afnemen. Ook mag de zorg er niet duurder door worden. Dit zei minister Klink woensdag in antwoord op kamervragen van de Kamerleden Uitslag en De Vries over het personeelstekort in de zorg.

Randvoorwaarden inzet zzp-ers

Behalve de kwaliteitseis, stelt de minister aan de inzet van zzp'ers als randvoorwaarden dat het niet mag gaan om gedwongen constructies of overeenkomsten die niet aan de vereisten van wet- en regelgeving voldoen. Verder wil de minister erop letten dat de zzp'er (zowel naar de boven- als onderkant) een reëel uurtarief ontvangen.

Erkenning vrijheid zzp-ers

Voorzitter Esther Raats-Coster van de vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) vindt het fijn dat de minister de zorg open wil houden voor zelfstandigen. "Dat betekent erkenning van de vrijheid van mensen om hun werkzaamheden als ondernemer aan te bieden.” De POZ-voorzitter vervolgt: “"Er zijn grote groepen ervaren mensen die wel in de zorg willen werken, maar hun expertise alleen op flexibele wijze als zzp'er willen inzetten. Nu kunnen we die, met hun ervaring en vakkennis, behouden voor de sector."

Tekort vast zorgpersoneel ziekenhuizen

De Kamerleden stelden hun vragen uit zorg over mogelijke nadelen die de inzet van zzp-ers oplevert. Ziekenhuizen hebben een groeiend tekort aan zorgpersoneel, terwijl de vraag toeneemt door onder meer de vergrijzing. De zzp-ers laten zich al dan niet via een detacheringbureau inhuren. Het ingehuurd personeel kost de ziekenhuizen aanzienlijk meer geld dan wanneer zij deze medewerker in loondienst hebben werken. Ziekenhuizen proberen het tekort aan eigen personeel op te lossen door onder meer vergroten van het aantal opleidingsplaatsen en de opgeleide mensen te behouden.

Convenant ziekenhuizen

De Kamerleden Uitslag en De Vries wijzen op het convenant dat dertien ziekenhuizen uit Noord-Brabant, Limburg en Midden-Zeeland onderling hebben getekend, bedoeld om het aantalopleidingsplaatsen voor medewerkers op operatiekamers te vergroten. Daarnaast hebben zij onderling afgesproken geen OK-personeel van elkaar weg te kapen en niet in zee te gaan met commerciële detacheringsbureaus. De Kamerleden Uitslag en De Vries vragen de minister dit initiatief navolging verdient en of hij bereid is om dit onder de aandacht te brengen bij andere zorginstellingen in het kader van het arbeidsmarktbeleid.

Ziekenhuis zelf verantwoordelijk

Minister Klink vindt dat de verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid primair bij de individuele ziekenhuizen ligt. Ook waar het gaat om het gespecialiseerd personeel. “De afgelopen periode is meermaals bericht over de tekorten bij het gespecialiseerd personeel. Het is dan ook logisch dat werkgevers in actie komen. Ik vind het positief dat een aantal ziekenhuizen gezamenlijk deze tekortproblematiek wil oplossen. Dit willen ze onder andere doen door zelf meer te gaan opleiden. Dat verdient navolging.”

NMa onderzoekt afspraak

In het convenant hebben de ziekenhuizen ook afgesproken om geen personeel bij elkaar weg te kopen. Over deze afspraak is discussie ontstaan. De Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers heeft het convenant nu voorgelegd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Minister Klink zegt voor zijn oordeelsvorming het oordeel van de NMa in deze af te wachten. Overigens blijkt uit onderzoek van SEO dat het aantal gespecialiseerde verpleegkundigen dat niet in loondienst in een ziekenhuis werkt nog steeds marginaal is.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top