ACTUEEL

Denktank wil samenwerking in jeugdzorg

Het jeugdstelsel kan goedkoper, effectiever en met minder dwang. Maar dan moeten partijen nauwer samenwerken en schotten tussen deelsectoren verdwijnen. Dat stelt de Denktank Transformatie Jeugdstelsel in hun onderzoeksrapport.

Het rapport werd op 16 juni aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn.

De Denktank Transformatie Jeugdstelsel is een groep bestuurders en experts uit verschillende onderdelen van de jeugdsector. Het afgelopen jaar hebben ze onderzocht welke veranderingen de sector moet invoeren om tot betere resultaten en kosteneffectief beleid te komen. Zij deed dat in opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut in het kader van de transitie in de jeugdzorg vanaf 1 januari 2015.

Niet langer apart

In het nieuwe jeugdstelsel zijn ouders de opdrachtgever, het kind staat centraal en de samenleving faciliteert en begrenst. Preventie, hulp en bescherming zijn niet langer aparte circuits waardoor het mogelijk is kortstondig op te schalen naar specialistische hulp met als doel het 'gewone' leven zo snel mogelijk te herstellen. En er wordt continu gewerkt aan de systematische verbetering van het stelsel door middel van een evidence based, reflectieve praktijk- en beleidsvoering. Dat zijn, volgens de Denktank Transformatie Jeugdstelsel, de uitgangspunten voor een effectiever jeugdstelsel, waar kinderen en hun ouders echt beter van worden.

Deelsectoren

Daarvoor is het nodig dat het denken in deelsectoren wordt opgeheven. De denktank pleit voor de vermaatschappelijking van de jeugdbescherming en de mogelijkheid om in sommige gevallen de specialist naar de eerste lijn te halen waardoor dure zorg vermindert.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top