HRM

‘Vier in tien zorgaanbieders niet klaar voor transities’

‘Vier in tien zorgaanbieders niet klaar voor transities’

De voorbereidingen van zorginstellingen op wijzigingen in het zorgstelsel stagneren. Dat concludeert BDO Accountants en Adviseurs op basis van een enquête onder 248 zorginstellingen. Veertig procent van de instellingen geeft aan niet klaar te zijn voor de transities in hun sector.

BDO wijst op basis van de enquête ettelijke risicofactoren aan, zoals de groei van het aantal stakeholders met tegengestelde belangen en de complexe product/marktcombinaties met de hierbij horende portfoliokeuzes. Ook zijn organisaties nog onvoldoende flexibel waar het de personele inzet en informatiesystemen betreft. De groeiende druk op de budgetten maakt het bovendien moeilijk om de kwaliteit van de geleverde zorg in relatie te handhaven. Daarnaast groeien de vastgoed- en financieringsrisico’s.

BDO ziet een stagnatie van de voorbereidingen op de transities. Sinds 2013 is het percentage zorginstellingen dat aangeeft nog niet klaar te zijn voor de transitie gelijk gebleven; 40 procent in 2013 tegen 41 procent in 2014.

Contractpartners

De transities zijn vooral voor grotere, complexe instellingen zo ingrijpend dat ze moeite hebben om de interne organisatie op orde te krijgen en voldoende zicht op de  buitenwereld te houden. “Zorginstellingen hadden tot op heden met hooguit een paar belanghebbenden te maken voor de bekostiging van hun activiteiten”, licht Chris van den Haak, partner bij BDO en  voorzitter van de BDO Branchegroep Zorg, dit probleem toe. “Dit is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Sommige instellingen krijgen te maken met een vertienvoudiging van het aantal contractpartners. Dit vergt een totaal andere marktbenadering en daar moet je beleid voor maken.”

Onderschatting

Naast dit externe perspectief heeft BDO in het onderzoek ook gekeken naar het interne perspectief. Als het gaat om de interne response op de transities hebben de instellingen slagen gemaakt, met name als het gaat over de informatievoorziening en het huishoudboekje. “Wat ons wel zorgen baart, is dat de instellingen juist over een aantal met name lastige thema’s zoals IT en informatievoorziening heel positief zijn”, zegt Mike Tagage, partner bij BDO en verbonden aan de BDO Branchegroep Zorg. “Het gevaar van onderschatting van de impact van de transities is hier aanwezig. Uit gesprekken in de sector blijkt namelijk dat er nog grote aanpassingen in IT systemen noodzakelijk zijn, terwijl de tijd dringt.”

Flexibele inzet

De onzekerheid die de transitie met zich mee heeft gebracht, heeft ervoor gezorgd dat meer instellingen een strategische personeelsplanning hanteren die gekoppeld is aan de meerjarenbegroting of scenarioanalyses. Maar volgens BDO moeten diverse zorginstellingen nog een hele weg gaan om personeel daadwerkelijk flexibel in te zetten. “Het menselijk kapitaal moet qua opbouw ook flexibel inzetbaar zijn, de cultuur moet hierop zijn ingericht en de geautomatiseerde systemen moeten het kunnen ondersteunen en vooral voor iedereen begrijpelijk zijn”, aldus Van den Haak. 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

17 juni 2014

Je kunt nooit klaar zijn voor een transitie als het om een paradigmaverschuiving gaat.

Het is niet zomaar het verschuiven van taken van de centrale naar de locale overheid in combinatie met een opgelegde kostenreductie.

De maatschappij is wezenlijk in transformatie naar een nieuw paradigma. Per definitie ben je daar nooit klaar voor. Want dat is een ontwikkelend proces met ongewisse en onvoorzienbare nieuwe aspecten, die je aanvankelijk alleen maar kunt bevroeden..

Door te blijven praten over klaar zijn en over het constateren van de kieren en gaten en omissies tijdens dat proces verleng je de pijn, omdat je nog vanuit het oude paradigma denkt. Waarin je nog hoopt dat je zaken kunnen beheersen dus daarop controle uitvoeren en aanklagen en roepen om oplossingen van anderen w.o. organisaties en de overheid. Zij hebben geen oplossingen hiervoor en gaan die ook niet leveren.

De truc is daarom om vanuit het nieuwe paradigma te durven gaan kijken en handelen.
Aspecten die daarmee te maken hebben is dat wij allen onze eigen persoonlijke verantwoordelijkheden weer moeten gaan nemen voor onszelf én voor degenen in onze omgeving. Dat wij daar de nieuwe mogelijkheden bij gebruiken om elkaar te vinden, te bevragen en te ondersteunen, die ons in deze tijd nieuw ter beschikking staan*).

Dat wij ophouden te denken in vertegenwoordigers van overheid, zorg, veranwoordelijke en uitvoerder, maar elkaar in het hier en nu gaan herontmoeten als mens. Mét onze persoonlijkheden, passie, kennis, kunde, overtuigingen en achtergronden (waaronder eventueel een organisatie) om dáár vanuit samen nieuw te creëren.
Daar passen inderdaad de nieuwe uitdrukkingen zoals co-creatie, participatie en eigen kracht in. Allemaal begrippen die te maken hebben met het nieuwe paradigma.

Dat vraagt lef. Maar als je het uitstelt mis je de boot. En vergroot je de pijn.

Ga er aan staan en doe mee!

*) Het ontstaan van apps als Peerby en Verbeterdebuurt zijn voorbeelden. Dergelijke 'participatie'-apps komen momenteel als paddestoelen uit de grond. Een feest! Probeer ze eens. Zij die ogen hebben: kijk!

Top