Vastgoed

'Zorgaanbieder denkt transitie te kunnen uitzingen’

Zorgaanbieders kiezen veelal voor een defensieve reactie op de transities in de zorg. Dit betekent dat ze zich beperken tot het snijden in de kosten, het reduceren van de overhead en het creatief omgaan met het eigen vastgoed. Eén en ander blijkt uit onderzoek van SDB Groep onder zorgbestuurders.

Uit de inventarisatie komt naar voren dat het overgrote deel van de zorgbestuurders de noodzaak en de urgentie van de transitie onderkent. Het  gaat  hierbij onder meer om de overheveling van zorg uit de AWBZ naar de Wmo en het scheiden van wonen en zorg. De manier waarop zorgaanbieders  hierop reageren, loopt echter sterk uiteen.

Reserves

SDB Groep noemt het “opvallend” dat een flink aantal respondenten aangeeft dat de opgebouwde reserves dusdanig zijn, dat zij het nog wel een behoorlijke tijd kunnen uitzingen. Deze aanbieders  beperken zich veelal tot het snijden in de kosten, het reduceren van de overhead en het creatief omgaan met het eigen vastgoed (afstoten, renoveren dan wel verhuren).

Aan de andere kant zijn er bestuurders –zo constateert SDB Groep- die de veranderopgave aangrijpen om de organisatie te optimaliseren door bijvoorbeeld samenwerking te zoeken met partners, of door meer ondernemerschap en flexibiliteit in de organisatie te introduceren (zelfsturing).

Toegevoegde waarde

Een klein aantal bestuurders kiest voor een daadwerkelijk offensieve strategie door werk te  maken van innovatie en een nieuw verdienmodel. Als voorbeeld noemt SDB Groep het opzetten van een community of wellness-concept voor de wijk op te zetten, of een reisbureau voor senioren. Toch staan veel van deze initiatieven nog in de kinderschoenen. “De echte toegevoegde waarde voor de organisaties moet nog blijken”, aldus SDB Groep.

Aan het onderzoek deden 73 zorgbestuurders en –managers mee. Met 20 van hen hield SDB Groep  ook diepte-interviews. Onder het motto “de medewerkers als beslissende succesfactor in de transitie” verzorgt SDB Groep tijdens Skipr-congres transitie langdurige zorg op vrijdag 20 juni een deelsessie.  - See more at:

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

willem Wansink

19 juni 2014

Bovenstaande mentaliteit tref je ook aan bij sommige medisch specialisten, specifiek in universitaire medische centra. Motto: komt wel goed, wij redden ons er wel uit, hebben nog altijd genoeg invloed...Tant pis

Top