ACTUEEL

'Zorgstelsel is ongeschikt voor kostenbeheersing'

'Zorgstelsel is ongeschikt voor kostenbeheersing'

Verschillende belangrijke elementen van het huidige zorgstelsel staan op gespannen voet met het beheersen van de kosten in de zorg. Dit stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in haar publicatie 'zorgstelsel op koers of op drift' dat vandaag uit is gekomen. Volgens de RVZ moet er gestuurd worden op preventie en gezondheidswinst in plaats van belonen op verrichtingen.

In het huidige zorgstelsel zorgen onder andere de DBC's, DOTs en ZZP-indicaties voor perverse productieprikkels, aldus de RVZ. In zijn blog op Skipr licht scheidend RVZ-voorzitter Rien Meijerink dit toe. “Zolang we op deze manier blijven belonen zal er een prikkel zijn zoveel mogelijk te doen en bovendien op een traditionele - of behoudende - wijze. Het roer moet mijns inziens radicaal om: sturen op gezondheidsdoelen, met name op gerealiseerde gezondheidswinst en participatie, moet het devies zijn.”

Preventie

Daarbij past een grotere rol voor preventie, een onderwerp wat in verschillende adviezen van de RVZ de laatste jaren aan bod is gekomen. “Preventie van welvaartsziekten is de beste, en vaak ook meest kosteneffectieve manier om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te verbeteren,” zo stelt de RVZ, om daarna ook te constateren dat dit nog onvoldoende opgepakt wordt. “De meeste aanbevelingen die wij op dit terrein hebben gegeven, blijven dan ook voorlopig actueel. Dit geldt in het bijzonder voor de mogelijkheid, hoe controversieel ook, om gezond gedrag via de zorgverzekering te belonen.”

Het advies van de RVZ over het belang van wederkerigheid in het zorgstelsel dat in maart 2013 uitgebracht werd, deed destijds veel stof opwaaien. In het huidige zorgstelsel wordt 600 miljoen euro per jaar aan premiekorting op collectieve basispolissen in de Zorgverzekeringswet uitgekeerd. Hiervoor hoeft de verzekerde niets te doen. Onder het mom van 'voor wat hoort wat' stelde de RVZ destijds dat iemand bijvoorbeeld alleen een korting op de premie voor de zorgverzekering zou kunnen krijgen als hij of zij meedoet aan bewezen effectieve vormen van preventie of een conditietest. Deze conditietest werd uiteindelijk na veel verontwaardigde reacties uit het definitieve advies geschrapt.

Achilleshiel

Naast de signaleringen over kostenbeheersing en preventie, stelt de Raad nog een aantal kritische kanttekeningen. Zo is het ontbreken van de normering van kwaliteit door de overheid de achilleshiel van het zorgstelsel, waardoor selectieve zorginkoop is hierdoor nog onvoldoende van de grond is gekomen. Hier moet verandering in worden gebracht door het kwaliteitsinstituut, maar het is volgens de Raad nog te vroeg om te kunnen zien of dit daadwerkelijk effect heeft. Ook is niet duidelijk wat de rol van het toezicht van de Autoriteit Consument en Markt is, omdat “het uitgangspunt van (gereguleerde) marktwerking soms botst met de noodzaak tot samenwerking.”

De publicatie 'Zorgstelsel op koers of op drift' is uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van de Raadsleden Rien Meijerink (Voorzitter), Didi Braat (vicevoorzitter), Elisa Carter en Henk Bosma. In de publicatie kijkt de Raad terug op acht jaar zorgstelsel en blikt zij ook kort vooruit.

 

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Glenn Mitrasing

19 juni 2014

En dat was de RvZ niet eerder bekend? Laat me niet lachen.... ook niet cynisch..

Jaap

20 juni 2014

Het is verbijsterend dat iedereen dit allang wist en dat de RVZ dit nu in een rapport moet vaststellen. Gelukkig is de oplossing erg eenvoudig. Hoogervorst zei het al in 2005; als de kosten stijgen dan stoppen we met die DBC's en marktwerking. Minister Schippers kan aan de bak. Misschien kan ze daar "Jaarrekening Gate" meteen mee wegpoetsen.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

20 juni 2014

Glenn, het gaat je iet lukken hoor, om dit niet cynisch te zeggen....

Maar ik kom ook in de verleiding.

Inderdaad eindelijk de RVZ zelf, wat velen al lang bleven herhalen:

1/ perverse prikkels in de zorg zitten zowel de kwaliteit van de zorg in de weg, als kostenbeheersing.
2/ Én: de kwaliteitseisen aan de zorg moet je niet laten bewaken door verzekeraars, maar door een onafhankelijk kwaliteiten-instituut!

Wat dat laatste betreft nog eens de vergelijking met de autobranche, de reiswereld en huis-verzekeringen. In welke sector bestaat er een verzekeraar die de kwaliteit van het te verzekeren product bepaalt? Het belang van de verzekeraar is "schadelastbeperking", om daarmee zoveel mogelijk verzekerden aan zich te binden voor lage premies.....

Top