ACTUEEL

KNGF richt pijlen op verzekeraars

KNGF, de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten, verlegt de koers. Het accent komt voortaan meer op belangenbehartiging te liggen. De koerswijziging betekent dat het KNGF zich sterker zal positioneren richting verzekeraars. Dat zeggen twee nieuwe bestuursleden in een interview met Skipr.

De nieuwe bestuursleden roepen de zorgverzekeraars op om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te pakken. Anders is de zorg straks niet meer verzekerbaar en raken professionals hun plezier in het werk kwijt.

De nieuwe bestuursleden van KNGF maken zich bijvoorbeeld zorgen over de solidariteit in het zorgstelsel. Fysiotherapeut en sinds deze maand KNGF-bestuurder Henk Jansen vreest dat bepaalde groepen op termijn van zorg uitgesloten worden. Dit bijvoorbeeld doordat het aantal betaalbare polissen dat onbeperkt fysiotherapie dekt sterk afneemt. “Drie jaar geleden waren dat er nog veertig, nu zijn het er twee.”

Daarbij komt dat verzekeraars zich meer en meer richten op nichemarkten, zegt Jansen. “Dat haalt op den duur de verzekerbaarheid onderuit,” waarschuwt hij.

Ontevredenheid

Jansen en zijn collega's Kitty Bouten en Arjen van Zon werden eind mei in het KNGF-bestuur KNGF gekozen. Zij passeerden zo de drie kandidaten die het vorige bestuur naar voren had geschoven. Omdat de nieuwe bestuurders een andere koers voorstaan, traden de voorzitter en een algemeen bestuurder af.

Het nieuwe bestuur zal zich meer op belangenbehartiging richten, zegt Bouten. “Daar zijn de leden bijzonder ontevreden over, zoals ook blijkt uit intern onderzoek. Die ontevredenheid is ook de reden dat we gekozen zijn.”

Beroepsverenigingen mogen niet met verzekeraars onderhandelen over tarieven en geografische spreiding. Dit kwam de LHV in het verleden op een forse boete te staan. Bouten en haar collega's zien echter wel ruimte om over bijvoorbeeld vermindering van de administratieve lasten te praten. “Doordat verzekeraars ons nu vragen om tot op detailniveau verantwoording af te leggen over de behandeling, is de werkdruk sterk toegenomen,” zegt Bouten.

Administratieve lasten

Het KNGF gaat bij verzekeraars aandringen om de administratieve lasten te verlichten, of om meer tijd beschikbaar te stellen voor verslaglegging. Probleem daarbij is dat de beroepsgroep de richtlijn voor verslaglegging zelf opstelde. “Dat is de vinger op de zere plek,” aldus Bouten. “Dat neemt niet weg dat een richtlijn geen kookboek is. Je kunt de richtlijn ook volgen naar de intentie ervan: verantwoorden welke keuzes je hebt gemaakt. Je hoeft dan geen verslaglegging te doen op een niveau dat geschikt is voor wetenschappelijk onderzoek, zoals verzekeraars nu van ons vragen.”

Het nieuwe bestuur van het KNGF werkt nog aan een strategie hoe de nieuwe doelstellingen te bereiken. Daarbij zal de vereniging ook contact zoeken met andere beroepsorganisaties. (Daan Marselis)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top