Finance

‘Zwakke toezichthouder duldt hoog bestuurssalaris’

Ziekenhuisdirecteuren krijgen hogere vergoedingen als de raad van toezicht meer verdient en over minder medische, juridische en financiële expertise beschikt. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg naar de effectiviteit van de raden van toezicht van tachtig Nederlandse ziekenhuizen. Accountancy-econoom Eddy Cardinaels van de universiteit adviseert de toezichtstructuur van ziekenhuizen te verbeteren om beloningsexcessen te voorkomen.

Beloningen bepalen

De hoogte van beloningen is afhankelijk van marktomstandigheden, prestaties op het gebied van kostenefficiëntie, de complexiteit van de bestuurstaak en de verantwoordelijkheden van de functie. De raad van toezicht ziet er op toe dat het beloningspakket van de ziekenhuisbestuurder in overeenstemming is met hun positie. Volgens Cardinaels schieten raden van toezicht hierin soms tekort. Een raad die onvoldoende expertise heeft op medisch, juridisch of financieel gebied, staat meer compensatie voor de bestuurder toe. De expertises heeft Cardinaels bepaald door de titels van de leden van de raad van toezicht en hun nevenfuncties te inventariseren.

Aandacht voor verantwoorde beloning

Toezichthouders die meer verdienen dan wat geadviseerd wordt in de zorgbrede governance code blijken minder oog te hebben voor een economisch verantwoorde beloning van bestuurders. Jacques Gerards, directeur van de NVTZ,  stelt in De Volkskrant lastig te kunnen reageren op het onderzoek. “We kennen de gebruikte data niet. In het algemeen geldt dat er nog veel directeuren zijn met lopende contracten. Die zijn gemaakt toen deze discussie nog niet speelde.”

Toezichtstructuur verbeteren

Cardinaels vindt dat goed toezicht essentieel is voor controle op het ziekenhuismanagement. Hij adviseert de toezichtstructuur van ziekenhuizen te verbeteren. Het opstellen van normen of beloningsplafonds zou niet de juiste strategie zijn om excessen te voorkomen. De salariscode van de verenigingen van bestuurders (NVZD) en toezichthouders (NVTZ) zou volgens dit onderzoek geen zin hebben. Deze beloningscode gaat uit van de Balkenende-norm met daar bovenop maximaal dertig procent beloning. Deze ‘bonus’ is afhankelijk van de grootte van het ziekenhuis en de mate van marktwerking.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top