ACTUEEL

Carinova, Vérian en Sutfene blazen fusieplan af

Zorginstellingen Carinova Leiboom Groep, Vérian en Sutfene hebben hun aanvraag voor een vergunning om te fuseren ingetrokken. Dit nadat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) haar voorlopige bezwaren naar aanleiding van het vergunningsonderzoek bekend had gemaakt.

Concurrentiedruk

In een eerste onderzoek constateerde de NMa dat deze fusie mogelijk de concurrentie zou belemmeren in de regio's Apeldoorn-Zutphen, Midden-IJssel en Zwolle op de markten voor huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging en verpleging. Uit een nader onderzoek bleek dat de beoogde fusie in een deel van de bovengenoemde regio’s inderdaad tot  problemen zou leiden, doordat  de concurrentiedruk in een belangrijke mate weg zou vallen. Daardoor zouden de betrokken zorginstellingen niet meer scherp worden gehouden om goede zorg voor een goede prijs te leveren. Naar aanleiding van deze voorlopige bevindingen hebben Carinova Leiboom Groep, Vérian en Sutfene hun fusievergunningsaanvraag ingetrokken.

Bezwaren NMa tegen fusie

Sinds 2004 heeft de NMa bij het beoordelen van concentraties in de zorgsector in 104 zaken besluiten genomen. Tien hiervan waren concentratiezaken waarbij de beoogde fusiepartners zelfstandig de fusieplannen, mede gelet op de bezwaren van de NMa, niet hebben voortgezet. Daarnaast is in negen zaken de concentratie in gewijzigde vorm tot stand gebracht, nadat partijen zogenaamde remedies (voorstellen) hadden aangeboden om de door de NMa geconstateerde bezwaren weg te nemen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top