ACTUEEL

Verwachting zorg naar 'absoluut dieptepunt'

Verwachting zorg naar 'absoluut dieptepunt'

Door de budgetkorting die de overheid aan de overheveling van AWBZ naar de Wmo heeft verbonden verwachten de betrokken zorginstellingen komend jaar 4 tot bijna 5 procent van hun totale omzet te verliezen. Bovendien denken acht van de tien zorginstellingen de onderhandelingen met de gemeenten over zorginkoop niet voor de deadline van 1 oktober af te ronden.

Eén en ander komt naar voren uit de periodieke Financiële Zorgthermometer van de vereniging van zorgfinancials HEAD. Uit de peiling blijkt dat driekwart van de zorginstellingen verwacht dat de reële omzet zal dalen. Die voorziene daling is met 4,8 procent het sterkst in de gehandicaptenzorg. De gemiddelde cliëntenpopulatie zal naar verwachting 4,1 procent lager zijn.

Vertrouwen daalt

De sector verpleging, verzorging en thuiszorg voorziet een gemiddelde omzetdaling van 4,4 procent en cliëntenpopulatie die met 2,7 procent afneemt. De geestelijke gezondheidszorg (ggz) voorziet een omzetdaling van 3,9 procent en 2,3 procent minder cliënten.
Met deze percentages is het vertrouwen in het financiële resultaat op het laagste punt in drie jaar, zo stelt vereniging HEAD, terwijl de reële omzetverwachting zelfs naar “een absoluut dieptepunt” daalt. Veel instellingen anticiperen op de slechte financiële resultaten door nu al op grote schaal personeel te ontslaan.

Deadline

De onzekerheid wordt blijkens de HEAD-peiling nog verder vergroot door de moeizame onderhandelingen met de gemeenten over de inkoop van zorg. Nu met ingang van komend jaar grote delen van de zorg van de AWBZ naar de Wmo gaan nemen de gemeenten deze inkooprol over van de zorgkantoren. Om de vaart erin te houden legde staatssecretaris Van Rijn van VWS onlangs een deadline van 1 oktober op. Van de VVT-aanbieders verwacht  74 procent deze deadline niet te halen. In de gehandicaptenzorg heeft 85 procent deze verwachting, terwijl 100 procent van de ggz-instellingen denkt niet tijdig klaar te zijn.

Dit kan betekenen dat VWS eind dit jaar in veel gemeenten het stuur overneemt. Gemeenten die de transitieplannen niet tijdig op de rit hebben, kunnen rekenen op een aanwijzing of indeplaatsstelling, zo liet Van Rijn bij de recente bekendmaking van zijn stappenplan voor de Wmo weten.

Ziekenhuizen

Tegenover de voorziene malaise in de VVT, gehandicaptenzorg en ggz staan de relatief positieve verwachtingen in de ziekenhuissector. Naar verwachting zal de gemiddelde omzet met 0,3 procent dalen bij een stijging van het aantal behandelingen van 0,2 procent. De tarieven zullen gemiddeld 0,8 procent lager uitvallen dan in 2014. Blijkens de HEAD-peiling is meer dan een derde (35 procent) van de ziekenhuizen inmiddels klaar voor de invoering van integrale tarieven in 2015.    

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anjo Schuite

2 juli 2014

Dacht ik toch dat het hoofdje van het artikel echt ergens over ging, maar nee, het gaat over geld.
Maar wat er werkelijk aan de hand is: "Verwachting van de kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg gaat naar een absoluut dieptepunt. En daar wordt door ons als professionals gezamenlijk niets aan gedaan.

Top