HRM

Thebe schrapt ‘t’ van thuishulp en 600 banen

Thebe schrapt ‘t’ van thuishulp en 600 banen

De raad van bestuur van zorgaanbieder Thebe heeft besloten om de functie ‘thuishulp’ op te heffen. Als gevolg hiervan wordt voor alle 633 thuishulpen collectief ontslag aangevraagd. De ontslagen medewerkers krijgen een contract voor de nieuwe, lichtere functie van ‘huishulp’ aangeboden.

Volgens Thebe is het aantal indicaties voor Hulp bij het huishouden (Hbh) 2 aanzienlijk teruggelopen. Deze trend zal volgend jaar versterkt door zetten. Hierdoor heeft de functie thuishulp steeds minder bestaansrecht, aldus Thebe. Daarnaast verwacht Thebe een daling van de Wmo-omzet met 35 procent. Daardoor is het onvermijdelijk dat de werkgelegenheid binnen de huishoudelijke zorg krimpt, laat Thebe het personeel in een brief weten.

Bonus

Om de ontslagen thuishulpen, die naast hulp in het huishouden ook een signalerende functie hebben, een nieuwe functie aan te kunnen bieden is besloten om de tijdelijke arbeidsovereenkomsten van werknemers niet te verlengen. Hierdoor ontstaat ruimte voor de instroom van thuishulpen als huishulpen. Hierbij behouden zij hun arbeidsuren, zoals nu contractueel vastgelegd. Daarnaast geldt een sociaal statuut dat onder meer de afbouw van het oude salaris regelt. Personeelsleden die de functie van huishulp op korte termijn accepteren, krijgen bovendien als bonus één bruto maandsalaris mee.

Voortbestaan

De raad van bestuur van Thebe betreurt het besluit, maar zegt zonder ingrijpen te vrezen voor het voortbestaan van de huishoudelijke zorg van Thebe. Dat zou betekenen dat de zorg voor cliënten niet gegarandeerd kan worden en de werkgelegenheid voor alle werknemers HbH komt te vervallen. De Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad van Thebe hebben inmiddels een positief advies over het voorstel gegeven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top