Finance

Kennemer Gasthuis omzeilt WNT voor interimmer

Het Kennemer Gasthuis heeft interim bestuurder Maarten van der Vorst vier ton betaald voor zijn werkzaamheden die hij in 2013 heeft verricht voor het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft Van der Vorst verzuimd te benoemen als topfunctionaris, waardoor hij niet onder de Wet Normering Topinkomens zou vallen. Dit meldt RTL Nieuws.

In de controleverklaring ten behoeve van de WNT vermeldt het ziekenhuis in totaal elf zogeheten WNT-functionarissen. Van der Vorst wordt hier niet bij genoemd. In een toelichting staat hij wel vermeld. "De heer M.W. van der Vorst heeft in 2013 een bedrag van 382.400 euro exclusief BTW en vergoeding adviesbureau ontvangen voor zijn diensten als adviseur ad interim van de raad van bestuur. Er zijn geen overige vergoedingen betaald. De norm volgens de WNT 1 is niet van toepassing op interimmers".

Onder de WNT mag een topfunctionaris over 2013 niet meer verdienen dan 228.599 euro. Interim bestuurders die korter dan zes maanden onder contract staan vallen buiten de WNT. Van der Vorst was ongeveer een jaar in dienst van het Kennemer Gasthuis.

Financieel gezond

Van der Vorst ging in januari 2013 als interim bestuurder aan de slag bij het Kennemer Gasthuis. Hij zou tot eind 2013 aan het Kennemer gasthuis verbonden zijn. Van der Vorst was verantwoordelijk voor financiën, ict, vastgoed en het facilitair bedrijf. Ook kreeg hij een belangrijke rol in het uitvoeren van het programma KG KernGezond; het programma waarmee het weer financieel gezond moest raken. Bij zijn aanstelling meldde het ziekenhuis dat de vergoeding die Van der Vorst ontving voldeed aan de Beloningscode Bestuurders Zorg (BBZ).

Eerder was Van der Vorst actief als directeur curatieve zorginkoop van zorgverzekeraar VGZ, Orbis MC en Meavita. Van der Vorst is verbonden aan consultancybureau Boer en Croon.

Overgangsrecht

Het Kennemer Gasthuis stelt in een reactie op de berichtgeving dat het contract met Van der Vorst overgangsrecht van de WNT valt. Dit zou betekenen dat de vergoeding niet aan de WNT-normen hoeft te voldoen. "We zijn volledig transparant over de bezoldiging: we hebben deze conform de WNT gemeld en hij wordt ook in onze jaarrekening gepubliceerd," zo staat in de verklaring. Het ziekenhuis noemt Van der Vorst zelfs de "juiste man op de juiste plaats". "In 2012 boekte het ziekenhuis een verlies van 1 miljoen euro. In 2013 is dat omgebogen naar een positief resultaat van 6,5 miljoen euro."

Kamervragen

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) spreekt in een eerste reactie van een ,,zorgwekkend signaal''. Zij zei dat het meteen is gemeld bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), de toezichthouder die hierover gaat. "Het CIBG gaat het onderzoeken. Als het niet klopt, moet het teruggevorderd worden", aldus de minister.

De Tweede Kamer wil uitleg van minister Edith Schippers over de beloning van Van der Vorst. "Het lijkt erop alsof er door de mazen van de wet wordt gezwommen", vindt Hanke Bruins Slot (CDA). Volgens haar is het sowieso "in strijd met de geest van de wet. Ik wil van de minister horen of het ook tegen de letter van de wet is". Renske Leijten (SP) stelde op Twitter: "Het graaien gaat door. Weer een schaamteloze mee-eter uit de zorgkosten. Blijft minister Schippers deze zaak sussen?" (Skipr/ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

3 juli 2014

Is financieel beheer zo complex dat een dergelijke afkoop van schuldgevoel ( de staande organisatie, incl RvB en RvT was hiertoe niet in staat ) door een buitenstaander moet geschieden? Naar mijn ervaring ( als bestuurder en in diverse rvt's) is bezuinigen eenvoudiger dan kwaliteit van patiëntenzorg verhogen en borgen. Een en ander stelt niet alleen vraagtekens bij deze besluitvorming, maar ook aan de cultuurverwantschap van de top bij de basis. Je zult dit als arts, verpleegkundige of verpleegkundig specialist maar in de krant lezen!

Top