ACTUEEL

Patiënten blijven weg uit basis ggz

Bij twee derde van alle ggz-instellingen wordt in de eerste drie maanden van 2014 nog geen kwart van het aantal basis ggz-patiënten behandeld dan vooraf werd verwacht. Bijna de helft van de instellingen verwacht over heel 2014 minder dan 50 procent van de behandelingen in de basis ggz uitt voeren dan waar zij vooraf door de zorgverzekeraar voor zijn gecontracteerd. Dit blijkt uit een quickscan die GGZ Nederland heeft uitgevoerd onder haar leden.

Er zijn meerdere redenen aan te wijzen voor het uitblijven van de patiëntenstroom in de basis ggz. Een deel van hen is onder behandeling bij de huisarts en de praktijkondersteuner. Een ander deel kiest ervoor om de verwijzing van de huisarts niet op te volgen, bijvoorbeeld omdat voor de basis ggz het eigen risico aangesproken moet worden. Tot slot blijft ook een deel in de gespecialiseerde ggz of komt daar alsnog terecht.

Wachtlijsten

Aan de andere kant ziet GGZ Nederland dat de contract afspraken tussen zorgverzekeraars en ggz-aanbieders voor de gespecialiseerde ggz zijn verlaagd. Doordat een deel van de patienten alsnog naar deze gespecialiseerde ggz verwezen wordt, dreigt er een tekort aan plaatsen te ontstaan met wachtlijsten tot gevolg.

Per 1 januari 2014 is de basis ggz ingevoerd. Het doel van deze basis ggz is om patiënten met lichte tot matige, niet complexe psychische problematiek te behandelen. Ook wordt de nazorg en terugvalpreventie onder de basis ggz geschaard. Door invoering van de basis ggz zou de duurdere , specialistische ggz ontzien kunnen worden. Met name bij patiënten met verslavings problemen of een chronisch verloop van de klachten bestaat nog veel onduidelijkheid over onder welke noemer zij behandeld moeten worden.

Voorbereidingstijd

GGZ Nederland stelt dat de voorbereidingstijd voor de nieuwe basis ggz veel te kort is geweest. "Het concept van de basis ggz is pas eind 2013 concreet uitgewerkt en is geheel nieuw. Er was amper voorbereidingstijd voor de organisatiewijzigingen en ook de administratieve systemen en verwijssystemen zijn nog altijd in ontwikkeling." Ook zou er te weinig tijd zijn geweest om een goed contact tussen huisarts en ggz-aanbieder te ontwikkelen.

Ggz aanbieders willen zo snel mogelijk om tafel met patiëntenorganisaties, huisartsen, praktijkondersteuners en zorgverzekeraars om zo snel mogelijk duidelijke richtlijnen op te kunnen stellen voor verwijzing naar de basis- danwel de gespecialiseerde ggz. GGZ Nederland ziet wel dat er fors is geinvesteerd in kennis en ondersteuning bij huisartsen, maar deze ontwikkelingen zit nog in een opbouwende fase.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan Alberts

3 juli 2014

Belangrijke misser is dat de beschikbare tijd voor het intensieve product al te kort is voor de meeste protocollen van psychologische behandelingen. Zo duurt een geprotocolleerde psychotherapeutische behandeling van depressie (zonder complicerende factoren) al gauw 15-18 sessies en dat past niet in de BGGZ.
Korte producten worden helemaal niet gebruikt, want mensen die in een paar gesprekken geholpen zijn gaan nu naar de poh ggz. De indeling in de producten van de BGGZ is vooral boekhoudkundig maar komt niet overeen met de behandelpraktijk. Zo is een onwerkbare productmix ontstaan waar je als aanbieder aan moet voldoen.
Verder is het vaak teveel gevraagd voor de verwijzer om goed in te schatten wat iemand nodig heeft want je moet wel weten wat je vraagt bij psychiatrische diagnostiek. Het idee dat de huisarts dat in 5-10 minuten goed kan inschatten is een misvatting.

Rob Tips

3 juli 2014

Andere lastige punten zijn:
- Kip of ei verhaal. Als er geen clienten worden doorverwezen wordt er niet in geinvesteerd. En als er niet in geinvesteerd wordt kan er niet worden doorverwezen.
- Hoofdbehandelaarschap. Er zijn gewoon te weinig GZ-psy/ KP-psy en Psychotherapeuten.
- Behandelaren vinden het moeilijk om clienten 'los te laten'.

Vooral het laatste kunnen instellingen zelf oppakken. Voor de eerste 2 ligt de bal meer bij Overheid/Zorgverzekeraars.

Al duurt het opleiden van een juist gekwalificeerde hoofdbehandelaar ca. 4-6 jaar (Post-Academisch). Dus op korte termijn is daar weinig van te verwachten...

Kaspar Mengelberg

4 juli 2014

Natuurlijk gaan mensen liever niet naar de 'basis ggz' met gelimiteerde behandelingen. Geen vertrouwen in goede afloop.

Op veelvormige wijze is men bezig redelijk functionerende ggz te mollen.

Overigens, ik ik ben meer dan dertig jaar psychiater. "Lichte tot matige, niet complexe psychische problematiek" heb ik nog nooit, ik herhaal nog nooit, gezien.

GePOH en basis ggz zijn misbaksels. Ophouden met die onzin!

PS @ Jan Alberts: u en ik leveren geen producten maar diensten.

Jan Alberts

7 juli 2014

Geachte heer Mengelberg,
natuurlijk leveren wij diensten, ik sprak in de taal der bureaucraten. Misschien moet ik daar niet in meegaan.

En u heeft ook gelijk dat patiënten zélf vergeten zijn in dit hele verhaal: ook zij weten dat één woord verschil op de verwijzing grote gevolgen voor de ontvangen behandeling kan betekenen.

Frits Bosch

10 juli 2014

"Bijna de helft van de instellingen verwacht over heel 2014 minder dan 50 procent van de behandelingen in de basis ggz uit voeren dan waar zij vooraf door de zorgverzekeraar voor zijn gecontracteerd. Dit blijkt uit een quickscan die GGZ Nederland heeft uitgevoerd onder haar leden"
Niet duidelijk is of deze verwachting is gebaseerd op verwijscijfers van de afgelopen jaren of dat het gaat om behandelcijfers in relatie tot een begroting van substitutie van patiënten uit SGGZ naar GBGGZ.
De kop boven het artikel Patienten blijven weg uit basis-GGZ suggereert dat de genoemde cijfers gelden voor de hele basis-GGZ. Ik vind de term quickscan die GGZ-Ned heeft gekozen verwarrend omdat er binnenkort ook een quickscan van KPMG-Plexus uitkomt in opdracht van VWS. Hierin wordt gekeken naar de verschuiving van patiënten tussen de verschillende vormen van de GGZ en worden ook de ontwikkelingen bij vrijgevestigde psychologen meegenomen! http://www.invoeringbasisggz.nl/onderwerp/monitor-generalistische-basis-ggz

Top