Tech

'e-health-agenda kabinet vergt open standaarden'

'e-health-agenda kabinet vergt open standaarden'

De beleidsbrief ‘e-Health en zorgverbetering’ van het ministerie van VWS betekent volgens Nictiz-directeur Lies van Gennip “een revolutionaire verandering”. Wel vraagt de brief volgens haar om nieuwe open informatiestandaarden voor patiënten.

“Het getuigt van lef om ambitieuze en concrete doelstellingen neer te zetten”, aldus Van Gennip in een interview met TrendITion. “Dit is echt een revolutionaire verandering in de zorg-ICT wereld die vraagt om nieuwe open informatiestandaarden voor patiënten.”

Doelstellingen

In de beleidsbrief staan doelstellingen voor meer zelfmetingen bij chronisch zieken, de inzet van beeldschermzorg en domotica en inzage in medische gegevens. Binnen vijf jaar moet -als het aan de bewindslieden ligt- 80 procent van de chronisch zieken en 40 procent van alle Nederlanders direct toegang hebben tot hun medische gegevens via mobiele apps of internettoepassingen.

Online toegang verlenen tot medische gegevens van patiënten gaat volgens Van Gennip verder dan gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals onderling. “Hiervoor moet je informatie eenduidig registreren en uitwisselen”, zo stelt Van Gennip. “Dat kan alleen maar door de grootschalige adoptie van open informatiestandaarden. En er zijn nieuwe informatiestandaarden nodig  voor gegevensuitwisseling van zorgsystemen met consumentenelektronica.”

Empowerment

Van Gennip geeft in het interview ook aan dat het ontwikkelen van nieuwe open standaarden tussen zorgsystemen en consumentenelektronica enorme kansen biedt om patient empowerment van de grond te krijgen. “De burger krijgt meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op zijn gezondheid en behandeling”, gelooft Van Gennip. “Daarvoor moeten de gegevens uit de bestaande medische systemen wel toegankelijk worden, en moet gegevensuitwisseling mogelijk zijn. Nictiz kan hiervoor nieuwe informatiestandaarden ontwikkelen.”

PGD

Ook patiëntenfederatie NPCF is enthousiast over de e-health-plannen van het kabinet. Volgens de patiëntenfederatie NPCF passen de plannen van de bewindslieden goed bij brede invoering van een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD). “Op termijn moet iedereen een persoonlijk gezondheidsdossier hebben”, vindt directeur Wilna Wind. “Alleen zo kan de patiënt de regie hebben en houden over zijn eigen situatie. De patiënt is de baas over zijn eigen PGD. Dat moet er snel komen.”

 De patiëntenfederatie wijst er op dat digitalisering van de zorg van twee kanten moet komen. De zorgverleners moeten open staan voor digitale zorg. De patiënt moet er ook om vragen. Uit een meldactie van eerder deze maand blijkt dat patiënten veel meer digitaal contact met de zorgverleners willen, maar dat de dokter nog wel eens de boot afhoudt.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top