ACTUEEL

Toenemend gebruik Ritalin baart zorgen

Steeds vaker krijgen kinderen en jongeren met de diagnose ADHD het geneesmiddel Ritalin voorgeschreven. Volgens de Gezondheidsraad is het gebruik van het middel de afgelopen jaren verviervoudigd en dat baart de raad zorgen.

In 2013 gebruikte bijna 4,5 procent van de Nederlandse 4- tot en met 18-jarigen methylfenidaat, de werkzame stof in Ritalin. Ook kwamen in 2011 ongeveer tweemaal zoveel kinderen met ADHD-achtige problemen bij de huisarts als in 2002.

Maar niet alle kinderen die voldoen aan de criteria van ADHD zijn zonder meer gebaat bij een formele diagnose en behandeling met een geneesmiddel. "Er moet veel meer gekeken worden naar wat zorgverleners, scholen en werkgevers kunnen doen om de problemen van jongeren het hoofd te bieden", schrijft de Gezondheidsraad in twee adviezen aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Prestatiedruk

Volgens de raad is de hulpvraag sterk gestegen door toegenomen prestatiedruk en afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag. De geestelijke problemen die kinderen daardoor kunnen krijgen, worden al snel opgelost met medicatie. Op de korte termijn werkt die goed, maar die leidt wel tot bijwerkingen als slaapproblemen, nervositeit en hoofdpijn.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) deelt de zorgen van de Gezondheidsraad over het toegenomen medicijngebruik. "We moeten heel alert zijn op die trend. Tenslotte weten we niet alles over de effecten van medicatie, zeker op lange termijn. Tegelijkertijd waak ik nadrukkelijk ook voor onderbehandeling. ADHD is gebaat bij professionele behandeling, zo nodig met medicijnen", aldus Van Rijn. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

r. m. dalmijn

4 juli 2014

Zullen we het nu eindelijk eens een beetje in kaart gaan brengen. De banden met de farmacie van alle adepten, de sociaal medische achtergrond van de jongen mensen EN de ouders, de zeer risicovolle situatie rond de chronische gebruikers, het medicaliseren in het algemeen. Naast de vloedgolf van hoogbegaafde kindertjes (Het vinex en middenstands statussymbool) hebben we nu , uiteraard naast autisme, een fenomeen, dat volgens de ontdekker Dr Leon Eisenberg niet eens bestaat. Daarnaast hebben we voor de echte majeure psychiatrie , als Asperger, geen tijd of aandacht. Het wordt tijd dat we het mooie vak weer klinisch en Duits maken. Ritalin is als de Diane pil het wordt voor een andere indicatie , als al, gebruikt. Misschien moeten we ook het zogenaamde quality time afschaffen waarin het nageslacht van de oudere ouder toch wel 20 minuten aandacht per week krijgt.

Top