HRM

Zorgbonden zien ledenaantal groeien

Zorgbonden zien ledenaantal groeien

De vakbonden die in de zorg actief zijn zagen vorig jaar hun gezamenlijke ledenaantal met bijna 5800 groeien tot 178 duizend. Vooral Abvakabo FNV deed het met een ledenwinst van net geen 4000 goed.

Eén en ander blijkt uit cijfers op de website werknemersindezorg.nl. Met de aanwas hebben de bonden het verlies van 2012 bijna volledig goed gemaakt. Toen daalden het gezamenlijke ledental van ruim 180 duizend naar 172 duizend.

Met ruim 105 duizend leden is en blijft Abvakabo FNV de grootste vakbond in de zorg. Bijna de helft van deze leden (49 duizend) is werkzaam in de sector verzorging, verpleging en thuiszorg. In deze sector zijn in totaal 70 duizend werknemer lid van een vakbond.

Ook in de andere sectoren is Abvakabo FNV qua ledenaantal de dominante werknemersorganisatie. In de ziekenhuissector heeft Abvakabo FNV bijna 20 duizend leden op een totaal van 45 duizend. Nummer twee is NU’91 met 12 duizend leden.   

Opvallend is ook de gestage ledenaanwas bij de verpleegkundige beroepsvereniging V&VN. Mede dankzij de fusie met het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) en de landelijke beroepsvereniging voor helpenden en verzorgenden Sting groeide V&VN in 2011 naar ruim 42 duizend leden. Op 1 januari 2013 waren dit er al 48 duizend, begin dit jaar zelfs 55 duizend.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top