Finance

'Gemeenten eisen buitensporige kortingen'

Gemeenten vragen irreële tarieven bij de inkoop van ondersteuning in de Wmo 2015. Ze eisen buitensporige kortingen op het tarief.

Dit blijkt uit signalen die VGN en ActiZ, de brancheorganisaties in de gehandicapten- en ouderenzorg, de afgelopen weken van verschillende zorgorganisaties hebben gekregen.De organisaties doen een dringend beroep op de leden van de Eerste Kamer die maandagavond en dinsdag de nieuwe Wmo behandelen. Ze moeten dit gedrag van gemeenten met de staatssecretaris bespreken.

Nadere maatregelen

Elke kwetsbare burger die nu AWBZ-zorg krijgt, houdt deze zorg in 2015 totdat de indicatie afloopt. Deze belofte van Van Rijn houdt alleen stand als hij gemeenten verplicht om deze overgangszorg in te kopen volgens de afspraken in het Zorgakkoord van april. Ook moeten gemeenten uiterlijk 1 oktober 2014 de afspraken voor de contracten in de nieuwe Wmo hebben afgerond. Als bij nauwgezette monitoring blijkt dat gemeenten zich niet aan de afspraken houden, moeten er nadere regels worden gesteld

Hoge kortingen

In de nieuwe Wmo 2015 is opgenomen dat gemeenten een reële kostprijs moeten hanteren. In veel regio’s zijn de eisen nog niet bekend, maar daar waar dat wel het geval is,blijkt dat gemeenten zich hier vaak niet aan houden. Dit blijkt uit de meldingen die VGN en ActiZ van zorgorganisaties krijgen over hoge kortingen bij de aanbestedingen van gemeenten.

Geen HBO'er

Voor begeleiding van psychiatrische patiënten en mensen met dementie geven gemeenten aan dat werkzaamheden soms moeten worden geoffreerd voor maximumtarieven van 25 euro per uur, terwijl de huidige tarieven tussen de 60 en 90 euro per uur liggen. Voor deze werkzaamheden zou volgens gemeenten niet langer een HBO'er ingezet hoeven te worden.

Afwijkende tarieven

Ook in de gehandicaptenzorg gaan sterk afwijkende tarieven over tafel, aldus de organisaties. In een samenwerking tussen negen gemeenten wordt bijvoorbeeld gerekend met een korting van 30 procent op de zorg die geboden wordt in het kader van het overgangsrecht. In een ander bestek zijn voor de nieuwe ondersteuningsarrangementen kortingen toegepast van 33 tot 86 procent op de huidige AWBZ-tarieven. 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter de Kuijer

8 juli 2014

Is het mogelijk om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen alleen mensen te kiezen die bereid zijn voor minder dan 25 euro per gedeclareerd uur te werken? Inclusief B&W.
Het moet toch niet gekker worden.
Dr. P.J. de Kuijer MHA

Top