ACTUEEL

NZa ziet signalen 'misstanden' verdubbelen

NZa ziet signalen 'misstanden' verdubbelen

Bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komen steeds meer meldingen binnen van mogelijke misstanden in de zorg. Het afgelopen jaar werden er 2247 zaken gemeld, dat is een verdubbeling ten opzichte van 2012. Als gevolg van de meldingen greep de marktmeester 91 keer in.

Verreweg de meeste klachten (1527) gaan over de aanbieders in de curatieve zorg. Het aantal klachten hierover groeide ook het hardst. Ten opzichte van het aantal klachten in 2012 is er sprake van een verdriedubbeling. De meeste signalen (825) betroffen de medisch specialistische zorg en gingen over upcoding. Daarnaast ging nog eens 210 meldingen over de kosten van behandelingen in de cure. Dat betrof ook zorgverzekeraars, psychologische zorg en aanbieders van farmaceutische zorg.

Een belangrijk deel van de meldingen is rechtstreeks bij de NZa gedaan. De organisatie meldt dan ook vol trots dat steeds meer mensen de marktmeester weten te vinden. Signalen komen daarnaast via consumentenorganisaties, media en andere toezichthouders. Het meldpunt over zorgfraude van de PVV leverde (via het ministerie van VWS) 545 meldingen op. 

Interventies

In 2013 hebben naar aanleiding van signalen in totaal 91 interventies zoals aanwijzingen of boetes plaatsgevonden, liet de NZa woensdag weten. Van die acties waren er 37 gericht op zorgaanbieders en 54 op zorgverzekeraars en zorgkantoren. Het totaal aantal interventies lag evenwel hoger, zo blijkt uit het rapport. In totaal nam de NZa in 2013 525 keer maatregelen, waaronder 370 aanwijzingen voor zorgaanbieders en -verzekeraars die opgevraagde informatie te laat of niet aanleverden.


 

In een reactie op de groeie van het aantal meldingen laat minister Schippers van Volksgezondheid weten "verheugd te zijn dat steeds meer mensen de NZa weten te vinden als loket om mogelijke misstanden in de zorg te melden". De NZa gebruikt de signalen ook voor meer projectmatig toezicht, zoals het project correct declareren medisch-specialistische zorg en het project bestrijding onterechte AWBZ-bijbetalingen. (Daan Marselis)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

10 juli 2014

En als je dit eens neerzet vanuit een "Lean" perspectief?

"De NZa is blij dat mensen toenemend melden waar zij problemen ervaren in de zorg. Dit is namelijk dé basis voor verbeteren. Immers door elk probleem vervolgens bij en door de betreffende zorgverlener te (laten) analyseren en via de 5xwaarom-vraag de kern-oorzaak op te sporen, help je de zorg in kleine stappen structureel te verbeteren.
Want meestal los je met het verhelpen van een kern-oorzaak meteen vele andere problemen op."

Herkent u het verschil met "blame and shame"? En wat wij elkaar hiermee aandoen?

tjark reininga

10 juli 2014

terecht gezien, Mauk van Heemstra.

dit bericht is doordesemd van de managementbenadering van zorg. meldingen over problemen met de kwaliteit van geleverde zorg zouden, nadat met de zorgaanbieder geen verbeter bereikt kon worden, naar de Inspectie moeten gaan, want die heeft de kennis om de kwaliteit te beoordelen en kan verbeteringen initiëren en zo nodig afdwingen. het instrumentarium van de NZa, boetes en administratieve maatregelen, is daarvoor veel minder effectief.

ik leg dit bericht graag naast de blog van vandaag over de verschillen in benadering van de familie en vrienden van patiënten/bewoners door de medewerkers en (vooral) de leiding van zorgaanbieders. als het contact daar ontspoort, volgen stappen naar IGZ of NZa, maar of de zorg daar wel bij vaart, is een open vraag.

Top