ACTUEEL

Nieuwe RVZ-voorzitter wil ‘minder rapporten, meer debat’

Nieuwe RVZ-voorzitter wil  ‘minder rapporten, meer debat’

De RVZ en straks de RVS moeten zich nadrukkelijk positioneren als aanjager van het debat over actuele vraagstukken in de zorg, welzijn en samenleving. Dat laat de nieuwe voorzitter Pauline Meurs naar aanleiding van haar benoeming weten.

Het kabinet heeft op vrijdag 11 juli ingestemd met de benoeming van Meurs. Ze volgt daarmee op 1 september 2014 Rien Meijerink op, die ruim acht jaar voorzitter is geweest van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Meurs is tevens beoogd voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), waarin de RVZ en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in 2015 opgaan.

Burgerperspectief

Meurs voelt zich aangesproken door het feit dat ze in haar nieuwe rol het burgerperspectief voorop kan stellen en niet gebonden is aan een specifiek deelbelang. Als belangrijke thema’s voor de komende jaren ziet zij de toenemende personalisering op alle fronten,  de grote decentralisaties in zorg en welzijn alsook  de dominantie van het masculiene denken in onze samenleving. Over de werkwijze van de Raad is ze duidelijk: “Minder rapporten, meer debat en beter benutten van kennis en ervaring van andere (kennis)instituten”.

Verkokering doorbreken

Door haar uitgebreide ervaring met vraagstukken op het gebied van samenleving en zorg is de stap naar het voorzitterschap van de Raad een logische. “Ik functioneer het beste op de knooppunten van wetenschap, beleid en praktijk”, stelt Meurs. “Ik vind het een uitdaging om die terreinen bij elkaar te brengen. De samenvoeging van beide raden juich ik toe. Daarmee kunnen we de institutionele verkokering doorbreken. Door de verbreding van het werkterrein is het beter mogelijk ons te buigen over vraagstukken in de samenleving en de consequenties voor beleid en praktijk.”

Meurs is momenteel voorzitter van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw. Daarnaast is ze sinds januari 2007 hoogleraar Bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook is ze sinds 2013 lid van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Eerder was ze onder meer lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. In de zorg is Meurs bekend vanwege haar bijdrage aan het opstellen van een zorgbrede governance-code, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de professionalisering van toezicht en bestuur in de sector. In 2012 leidde ze een commissie die onderzoek deed naar de salarispositie van medisch specialisten. Daarnaast bekleedde ze bij ettelijke grote zorginstellingen toezichtfuncties. Mede op grond hiervan geldt ze al jaren als één van de invloedrijkste vrouwen in de zorg, getuige ook haar consequent hoge noteringen in de Skipr99 (plaats 6 in de editie van 2014).   

Meurs is opgeleid als socioloog en organisatiekundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijks Universiteit Leiden. Zij heeft verschillende onderzoeksfuncties vervuld en is werkzaam geweest als zelfstandig organisatieadviseur.

In Skipr-magazine van juni 2010 verscheen een uitgebreid profiel van Pauline Meurs. Lees het complete profiel van de hand Marloes Elings

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top