ACTUEEL

Apothekers ontstemd over nieuw beleid Achmea

De contracteringsplannen van zorgverzekering Achmea voor apotheken in 2010 en 2011 geven een “dramatische verslechtering van de financiële situatie van de Nederlandse apotheken”. Dat stelt de 'klankbordgroep Achmea' die de apothekers vertegenwoordigd. Ze doet dit in een open brief op Apothekersnieuws.nl naar aanleiding van een gesprek met Achmea op 18 augustus.

Apothekers moeten inleveren

Achmea biedt de apotheken twee mogelijkheden om tot een verlenging van het contract te komen. Alternatieven zijn er niet, staat in de ingezonden brief. Beide opties betekenen veel geld inleveren. Op jaarbasis zou de apotheek tussen de 50.000 en 100.000 euro extra inleveren.

Grens is bereikt

Harry Kooiker, die de  brief namens de klankbordgroep heeft ondertekent, zegt in de brief: “Wij hebben Achmea proberen duidelijk te maken dat de grens bereikt is en dat een verdere verslechtering van de financiële positie van de apotheek niet kan en zal leiden tot een verschraling van de geboden zorg. Kwaliteit van de zorg is niet meer van belang; de prijs van de zorg is alles bepalend.

Napco poogt impasse te doorbreken

De klankbordgroep heeft naar eigen zeggen twee pogingen ondernomen om over inhoud van zorg met Achmea te praten. Deze was hiervoor niet ontvankelijk. “Over de twee opties valt niet meer te onderhandelen. Naar onze mening is het tekenen voor een van de twee opties niet mogelijk.” De Nederlandse Apothekers Coöperatie (Napco) overlegt begin september met Achmea. Lito Hoornweg van Napco: “Napco doet hiermee een laatste poging namens de achterban om uit deze impasse te komen.”

Pakjesprijsmodel

De eerste optie die Achmea voorlegt, is het zogenaamde ‘pakjesprijsmodel’. Dit houdt in dat Achmea voor twee jaar één vaste gemiddelde pakjesprijs afspreekt voor multisource producten, oftwel alle categorieën geneesmiddelen waar ook generieke middelen voor bestaan. Volgens Lito Hoornweg van Napco is het probleem hierbij de grote variatie ten opzichte van het gemiddelde. Een gemiddelde zegt weinig bij zo’n grote variatie.” De mix die een apotheker in huis heeft, verschilt onderling. Dit is “voor iedere apotheek een financiële aderlating en voor sommige apotheken een financieel drama”, zegt Harry Kooiker in de brief.

Preferentiebeleid fabrikant

In de tweede optie voert Achmea een preferentiebeleid voor 380 stoffen. Deze worden geclusterd en ter aanbesteding aangeboden. De fabrikant die de geneesmiddelen het goedkoopst aanbiedt, gaat deze dan exclusief leveren aan cliënten van Achmea. “Dit is een zeer omvattend preferentiebeleid dat het preferentiebeleid van andere verzekeraars overtreft”, aldus Kooiker.

De keus is aan de apotheker

Volgens Christine Rompa van Achmea wordt het nieuwe beleid nclusief uitleg nu  rondgestuurd aan de apothekers. Op basis hiervan kunnen zij zich oriënteren en hun keuze maken. Als ze beide opties af zpuden wijzen, komt er geen contract tot stand.

'Afzender brief onbekend'

Overigens merkt Rompa over de betreffende ingezonden brief op dat Harry Kooiker deze niet zelf heeft gestuurd: “We hebben hem hierover gebeld, maar hij zei hier niets van te weten. Hij heeft hem niet zelf gepost, maar is het wel eens met de inhoud. We hebben ook andere klankbordgroepleden gebeld, maar niet iedereen was op de hoogte van de brief.” Volgens haar klopt de brief inhoudelijk niet op alle punten. De Nederlandse Apothekers Coöperatie (Napco) bevestigt de impasse die in de brief wordt geschetst en de twee opties die Achmea de apothekers aanbiedt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

G. Smit

14 september 2009

Niet alleen de apotheek, maar ook de apotheekhoudend huisarts komt in gevaar door de maatregelen van Achmea.

Kon de huisarts op het afgelegen platteland tot nog toe zijn hoofd boven water houden door zijn sub-norminkomen vanwege kleinere patientenaantallen aan te vullen met inkomsten uit apotheek (hetgeen jaren geleden zelfs als reden werd opgegeven door de overheid om niet de tarieven aan te passen; "vul dat maar aan met je winsten uit slim inkopen"), nu dreigt op het platteland niet allen de apotheekvoorziening te verdwijnen maar ook de bijbehorende dokter!Achmea doet nieuwe contractvoorstellen, waarbij ik de keus heb uit twee;

1. Achmea koopt voor mij in. Resultaat; iedere winst verdampt

2. Achmea vergoedt een bepaald bedrag per middel; als je toevallig patienten hebt die de duurdere middelen nodig hebben dan is dat risico apotheek...Kunt u die keus maken als apotheekhoudend huisarts met hart voor de zaak?

G.A.J.M. Smit, (nog) apotheekhoudend huisarts

Nieuw-Schoonebeek

Top