Vastgoed

Zorg stuwt ‘stroppenpotten’ tot recordhoogte

Zorg stuwt ‘stroppenpotten’ tot recordhoogte

In de zorg is in 2013 in totaal voor 1,4 miljard euro aan voorzieningen geboekt. Dat is bijna 200 miljoen meer dan in 2012. Het bedrag voor voorzieningen is nog nooit zo hoog geweest.

Dit blijkt uit een analyse door BDO Accountants en Adviseurs van de jaarcijfers van bijna vierhonderd zorginstellingen in de AWBZ-sector. Tegelijkertijd komt de liquiditeit steeds meer onder druk te staan, ziet BDO.

Knoppen

Zorgbestuurders draaien aan knoppen als het ophogen van de ‘stroppenpot’ of het afwaarderen van vastgoed om hun cijfers op orde te houden. “Daarmee hou je een vicieuze cirkel in stand”, betoogt Mike Tagage, partner van de BDO Branchegroep Zorg. “Aan negatieve resultaten ga je niet failliet. Aan gebrek aan geld wel." Hij raadt bestuurders aan de cirkel te doorbreken door te sturen op liquiditeit.

Kasstromen

De cijfers van BDO tonen aan dat het vooral om kasstromen gaat. De operationele kasstroom is gedaald van 2,7 miljard in 2012 naar 1,8 miljard in 2013. De investeringskasstroom is licht gedaald, de financieringskasstroom is bijna gehalveerd.

Aarzeling

Ondanks de veelal goede financiële positie van zorginstellingen, zijn banken merkbaar terughoudend in het verstrekken van financiering. “Die aarzeling zal in de toekomst alleen nog maar toenemen”, waarschuwt Tagage. Er moet volgens hem geld gestoken worden in het onderhoud van gebouwen. "Dat zijn de onderpanden voor de bank." Ook het behoud van goed personeel vraagt inversteringen.

Voorzieningen

Maar in de jaarcijfers van de bekeken instellingen blijkt ander gedrag. Tagage: “Vroeger werd de post voorzieningen vooral gebruikt voor reserveringen voor onderhoud van vastgoed. Tegenwoordig wordt de stroppenpot ingezet als reserve voor afvloeiingsregelingen voor personeel of verlieslatende contracten door wmo-tarieven.”

Afwaarderen

Tagage noemt het zorgwekkend dat instellingen nog steeds inzetten op het afwaarderen van vastgoed. “Dat gebeurt nu al vier jaar op rij. Je kunt je afvragen wanneer de bodem is bereikt. Zo heel veel anders is de wereld niet. Het afwaarderen lijkt te zeer af te hangen van het resultaat waar een zorginstelling mee naar buiten wil treden en dat zou niet moeten.” In de GGZ-sector is de bodem nog niet bereikt, ziet Tagage. “Hier is de daling van de resultaten nog laag.” In de VVT- en gehandicaptensector verdampten de resultaten met 40 tot 50 procent.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Marijke Tevreden

17 juli 2014

Mogelijk is Gemeente Den Haag niet op de hoogte van de onderzoekresultaten van accountantsbureaus BDO en Verstegen. De Nieuwe WMO 2015 wordt niet aanbesteed. De middelen worden zonder meer toegewezen aan grote zorginstellingen waarmee Gemeente Den Haag thans contracten heeft. Vaak grote instellingen die taakgericht werken en minder welzijnsgericht. Vaak vanwege tekort aan "handen aan het bed" door een lean & mean personeelsbeleid. Kleine zorginstellingen zoals mijn bureau Whistler's Moeder, die innovatief zijn en waarbij persoonlijke aandacht en warme dienstverlening het uitgangspunt is, waar de mens centraal staat, zeker als het gaat om dementerende ouderen, worden volledig uitgesloten.

M.i. beoogt Van Rijn naast bezuiniging ook het teweeg brengen van een kanteling in de Zorgsector waarbij het niet alleen gaat om geld verdienen maar ook om de menselijke maat.

Top